آیا ایران پیرترین کشور جهان می‌شود؟

آیا ایران پیرترین کشور جهان می‌شود؟

جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۰۳
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

ایران در عرض ۳۰ سال به مرحله فوق سالمندی خواهد رسید، از جمله دلایل پیری جمعیت کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج است. آلمان طی ۷۵ سال، فرانسه ۸۰ سال و بریتانیا طی ۹۰ سال روند سالمندی جمعیت را طی کرده اند، این در حالی است که کشور ایران تنها در عرض ۳۰ سال به مرحله فوق سالمندی خواهد رسید، این به معنای سرعت زیاد سالمندی جمعیت ایران است.

ایران در عرض ۳۰ سال به مرحله فوق سالمندی خواهد رسید، از جمله دلایل پیری جمعیت کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج است. آلمان طی ۷۵ سال، فرانسه ۸۰ سال و بریتانیا طی ۹۰ سال روند سالمندی جمعیت را طی کرده اند، این در حالی است که کشور ایران تنها در عرض ۳۰ سال به مرحله فوق سالمندی خواهد رسید، این به معنای سرعت زیاد سالمندی جمعیت ایران است.

روزنامه رسالت نوشت: بر اساس پیش بینی‌ها تا سال ۲۰۵۰، جمعیت ۶۰ ساله و بالاتر جهان به ۲ میلیارد نفر خواهد است در حالی که این آمار در سال ۲۰۱۵، ۹۰۰ میلیون نفر بود.

کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج، سیاست‌های تهدید موالید، مشکلات اقتصادی و معیشتی و زندگی شهر نشینی از دلایل سالمندی جمعیت است.

در ادامه مقایسه روند سالمندی جمعیت را در کشور‌های مختلف ببینید.

نوشتن نظر

الاخبار