برگزاری همایش ملی سبک زندگی جوادالائمه (ع) در کرمان