شکست اولین تجمع ضد اسلامی در اتریش
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی» شکست اولین تجمع ضد اسلامی در اتریش

شکست اولین تجمع ضد اسلامی در اتریش

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۸
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

جنبش پگیدا که درآلمان شکل گرفته وبا اسلامی شدن اروپا مخالف است برای اولین بار تظاهراتی دراتریش ترتیب داد اما این بار برخلاف راهپیمایی های بزرگ درآلمان فقط چند صد نفر شرکت کردند.


 

به گزارش موعود به نقل از ایرنا، شمار این تظاهرکنندگان حتی از شمار افسران حاضر پلیس کمتر بود وعلاوه بر آن حدود 5000 نفر در یک ضد تظاهرات علیه آنها شرکت کردند.

اتریش تازه ترین کشور اروپایی است که شاهد تظاهرات 'ضد اسلامی شدن' است.

به گفته 'بتانی بل' خبرنگار بی بی سی دروین هواداران پگیدا درتجمع خود درمیدانی درشهر فریاد 'ما مردم هستیم' سرمی کشیدند.

بعضی از آنها با بالا گرفتن دست هایشان سلام نازی می دادند و پلیس تلاش می کرد آنها را از تظاهرکنندگان گروه رقیب که شعار 'مرگ بر پگیدا' سر می دادند جدا کند.

سازمان دهندگان گروه پگیدا در اتریش و آلمان می گویند که با مسلمانان دشمنی ندارند.

حزب سبز اتریش ازراهپیمایی پگیدا انتقاد کرد اما 'هاینز کریستیان اشتراسه' از حزب آزادی که دست راستی است علیه بدنام کردن آنچه یک 'جنبش جدی حقوق مدنی' خواند هشدار داد.

خبرنگار بی.بی.سی می گوید که هرچند میزان مشارکت در تظاهرات پگیدا در وین کم بود اما گرایش هایی از نوع پگیدا در اتریش تازگی ندارد.

نوشتن نظر