بی‌مرگی: امام را بشناس!

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۷
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

اگر چند لحظه - بدون در نظر گرفتن آیات و روایات - در کار خودمان تأمل کنیم، درمی‌یابیم که ممکن نیست بدون راهنما، از پس رسیدن به مقصد - حتّی اگر دنیایی باشد - بربیاییم؛ همان‌گونه که در جاده ها، بدون تابلوهای «ایست»، «لطفاً آهسته برانید»، «خطر ریزش سنگ»، «5 کیلومتر تا مسجد» و «استراحتگاه»، یا گم می‌شویم یا از منحرف می‌شویم و به ته دره سقوط می‌کنیم.

ما عقل کل نیستیم و اگر قرار است در مسیری وارد شویم، باید معلّمی داشته باشیم.

نخستین وظیفه و تکلیفی که در عصر غیبت بر دوش منتظران گذاشته شده، شناخت امام زمان(عج) است؛ شناخت معلمی که تمام و کمال خود را در اختیارش بگذاریم تا در مسیر تا مقصد، راهنما و نجات بخش ما باشد.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند:
«هرکس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد، به مرگ زمان جاهلیت مرده است.»

برگرفته از «#انتظار منتظر و تکلیف منتظران»؛ به نقل از مکیال المکارم.

خرید از یاران شاپ  http://yon.ir/9SGmy