تاریخ تفکّر
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»تاریخ تفکّر

تاریخ تفکّر

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۹
امتیاز این گزینه
(1 رای)

این تاریخ «که ما می‌خواهیم نسبت به آن تذکّر پیدا کنیم»، صرفاً تاريخ وقایع و حوادث نیست؛ بلکه «تاریخ تفکّر» است. فرهنگ امروز ما که در زندگی کنونی‌مان تبلور پیدا کرده، مانند قارچی نیست که بدون ریشه از زمین بیرون زده باشد؛ بلکه میوه درخت کهنسالی بوده که پس از قرن‌ها تحوّل به دست ما رسیده است.


این درخت چه درختی است؟ ریشه‌اش در کدام سرزمین غرس شده؟ از آب کدام چشمه یا چشمه‌ها سیراب می‌شود؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه پیوندهایی به شاخه‌های آن خورده است؟ و ...

اگر ما میوهای را بگیریم و بخواهیم فقط از روی رنگش حکم کنیم که چنین و چنان است، دچار سردرگمی‌های امروزی می‌شویم؛ مثلاً می‌گوییم که فلان میوه است، ولی وقتی که با هسته آن یا دانه‌اش مواجه می‌شویم، خواهیم گفت: این که میوه آن نيست. بعد از روی دانه‌اش حکم می‌کنیم که بهمان میوه است؛ امّا یک‌دفعه با برگ‌هایی که روی دم‌برگ میوه باقیمانده مواجه می‌شویم و خاطرنشان می‌کنیم که باید میوه دیگری باشد و مربوط به درخت دیگری است. همین‌طور مدام در حال سرگشتگی هستيم. تزلزل و نوسان نظر ما درباره بسیاری از افكار، شخصیت‌ها و گروه‌ها ناشی از همین مسئله است. ما یک شخصیت، یک جریان یا کسی را ملاحظه می‌کنیم و فوراً درباره‌اش به حکم کردن می‌پردازیم. این حکمی که ما می‌کنیم، بر اساس چیست؟ آیا مثل آن میوه صرفاً بر اساس رنگ، دانه یا برگ آن است یا مبنای عمیق‌تر و محکم‌تری دارد؟ پاسخ دادن به این پرسش با خودتان است.

به هر حال شناخت زمینه‌هایی که درخت «فرهنگی» یا به عبارت دیگر درخت «زندگی» ما بر آن استوار شده، برای ما صرفاً یک تفنّن آکادمیک نیست، یک مشغولیت روشنفکرانه هم نیست؛ بلکه برای پی‌بردن به حقیقت، موقعیت و موجودیت فعلی خودمان است.

ادامه دارد ...


خرید از یاران شاپ  http://yon.ir/51myW

نوشتن نظر