سه خودروی نظامی ارتش سعودی در مرز یمن منهدم شد
موقعیت شما: اخبار»اخبار سیاسی»سه خودروی نظامی ارتش سعودی در مرز یمن منهدم شد