منابع امنیتی صهیونیستی: اسرائیل از جنگ با غزه اجتناب می‌کند

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۳