موقعیت شما: اخبار»اخبار مهدویت و جهان اسلام

او گفت: «من كسی هستم كه بدون اجازه شاهان بر آنها وارد می‎گردم.» داوود ـ علیه السلام ـ این سخن را شنید و گفت: آیا تو عزرائیل هستی؟ چرا قبلاً پیام نفرستادی تا من برای مرگ آماده گردم؟

اعتقاد به نبوت انبیای الهی از مهمترین عناصر اعتقادی هر موحدی به شمار می رود. و برای تحکیم اعتقاد به نبوت هر نبی الهی با آگاهی از معجزات آن پیامبر که برای تبیین و نشان دادن حقانیت خود ارائه داده است.


به گزارش موعود به نقل از شبستان،  اعتقاد به نبوت انبیای الهی از مهمترین عناصر اعتقادی هر موحدی به شمار می رود. و برای تحکیم اعتقاد به نبوت هر نبی الهی با آگاهی از معجزات آن پیامبر که برای تبیین و نشان دادن حقانیت خود ارائه نموده است. تحکیم می شود. این مقاله می کوشد به معجزه با نگاهی نو بنگرد!

معجزه با اثبات صدق ادعای پیام آوران!

همواره در تاریخ بشری انسان های بوده اند که خود را پیام آور خداوند معرفی کرده اند. اینان برای درستی ادعای خود از معجزه و کرامت مدد گرفته اند . اینکه معجزه چیست از جمله مسائلی بوده که همواره مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است و در این راه متکلمان و عرفا و فلاسفه و حکمای اسلامی توجهی ویژه به چیستی و حقیقت معجزه و کرامت نموده اند.

معجزه و قرآن!

اصولا در قرآن کریم از کلمه ی معجزه استفاده نشده است: حتی از واژه ی معادل آن یعنی "خرق عادت" هم در قرآن کریم خبری نیست! بلکه این دو واژه از اصطلاحات علما و اندیشمندان اسلامی هستند. قرآن کریم از واژگان دیگری استفاده کرده است که البته بسیار بیشتر هم مقصود را می رسانند و رساتر هستند. در قرآن کریم به صورت های متعدد واژه هایی نظیر "آیه" "آیات" بیّنه" و نظیر آن به کار رفته است که اهتمام کتاب الهی را به توجه به بعد معرفت شناسی معجزه را نشان می دهد.

تاریخچه ی معجزه!
از واژه ی معجزه به معنای اصطلاحی آن در عصر رسالت و لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پس از آن توسط ائمه علیه السلام استفاده می شده است. برخی روایات در این زمینه آمده است. از جمله آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خطاب به ابوجهل فرمودند: ای ابوجهل این فرقه آیات خدا و معجزات رسولش را مشاهده کرده است. همچنین علی علیه السلام امیرالمۆمنین فرمودند: لنا حجة هی المعجزات الباهرة، ما صاحب حجت هستیم که معجزات روشن و آشکاری است. معجزه امری خلاف عادت طبیعی و بشری است که به عنوان نشان دهنده ی صدق و راستی ادعای پیامبر ارائه می شود که براساس دیدگاه علمای شیعی منجر به انکار نظام علیت نیز می گردد!

اما تاریخ به طور مشخص سرآغاز ورود اصطلاح معجزه را در زبان عالمان دین و استعمال آن در علوم دینی مانند علم تفسیر، کلام و حدیث دقیقا مشخص نکرده است. با توجه به منابع تاریخی اولیه روشن می شود که ظاهرا از اوایل قرن دوم قمری به بعد واژه ی اعجاز و معجزه در عرصه ی علوم دینی رسوخ کرده و با گذشت زمان متداول شده است. جاحظ در قرن سوم در مورد اعجاز قرآن کتابی را به نام "نظم القرآن" تألیف کرد که در آن از نظم مصحف به "معجزه" یاد شده است همچنین محمد بن یزید واسطی در قرن چهارم کتابی به نام اعجاز القرآن نگاشته است که در آن کلمه ی معجزه در معنای اصطلاحی به کاررفته است.

معجزه و بحث های کلامی!

با تطور علم کلام اصطلاح معجزه وارد مباحث کلامی شد و عالمان دین تعریف های متعددی برای آن عرضه داشتند که البته تعاریف ایشان تفاوت عمده ای با یکدیگر نداشت و همگی در تعریف اعجاز به خارق العاده متفق القول بودند و تنها در بعضی از جزئیات و شرایط آن اختلاف داشتند. با ورود فلاسفه و عرفا در این عرصه و طرح سازگاری و یا ناسازگاری اعجاز با اصل علیت، اختلاف برداشتها و مبانی بروز می کند و میان اندیشمندان اسلامی بحث های داغی درباره ی معجزه روی می دهد!

واژه شناسی معجزه!
برای بحث در مورد معجزه ابتدا باید معنای این لفظ برای ما روشن شود. واژه ی معجزه از مصدر اعجاز مشتق از ریشه ی تلاش مجرد "عجز" است که به معنای ضعف و ناتوانی می باشد و یکی از معانی باب افعال متعدی کردن فعل لازم است که بدین ترتیب عجز که معنای آن عاجز و ناتوان کننده است و "ة" در انتهای معجزه بنابر قولی نشان دهنده ی مبالغه می باشد و بنابر قول دیگر به منظور آن آمده است که این لفظ را از وصفیت و وصف بودن به اسم بودن انتقال دهد. از آنجا که پیامبران با آوردن معجزه، عجز دیگران را به منصه ی ظهور می رسانند، اطلاق معجزه بر فعل پیامبران به معنای عملی است که با آن ضعف و ناتوانی دیگران روشن و آشکار می شود بنابراین مقصود از معجزه معنای لغوی آن نیست بلکه منظور فعلی است که مردم از انجام آن عاجز و ناتوان باشند.

معجزه از نگاه متکلمان!
در میان متکلمان و اندیشمندان اسلامی درباره ی چیستی معجزه اختلاف نظر وجود دارد اشاعره گروهی از متکلمان قدیمی اعجاز را امر خارق العاده ای می دانند که با انکار نظام علیت آن را مبتنی برنظریه ی "عادت" می دانند. مقصود اشاعره از عادت این است که پدید آمدن رویدادها و اشیاء از یکدیگر و تعاقب و توالی امور، صرف عادت و خواست الهی است و بین آنها هیچ گونه رابطه ی تکوینی و علّی و معلولی وجود ندارد تا خلاف آن با اشکال و مخدور مواجه گردد. مثلا عادت الهی براین تعلق گرفته که آتش همراه احراق و سوزاندن باشد و طبق این تعریف وقوع معجزاتی مانند عدم تأثیر آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام تنها خارق "عادت پیشین" است که با اراده و مشیت الهی انجام می گیرد.

ابوالحسن اشعری از بزرگان این گروه فکری در تعریف معجزه می گوید: معجزه فعلی خارق عادت است که همراه با تحدی بوده و سالم از معارضه است. در مقابل اشاعره، متکلمان معتزلی معتقد به اصل علیت هستند و با وجود این نیز معجزه را به خرق عادت تعریف کرده اند . اما مراد آنها از عادت ، قانون و رویه ی طبیعت است که براصل علیت استوار است و با عادت از نظر اشاعره فرق دارد. قاضی عبد الجبار از جمله بزرگان معتزله می گوید: حقیقت معجزه آن است که از طرف خداوند واقع شود و ناقض عادت باشد و سپس 4 شرط اصلی برای معجزه ذکر نموده است که عبارتند از: 1- از جانب خدا باشد. 2- ناقض عادت باشد. 3- دیگران در انجام مثل آن در جنس یا صفت عاجز باشند. 4- مطابق با دعوی نبوت و دلیل صدق آن باشد.

از آنجا که پیامبران با آوردن معجزه، عجز دیگران را به منصه ی ظهور می رسانند، اطلاق معجزه بر فعل پیامبران به معنای عملی است که با آن ضعف و ناتوانی دیگران روشن و آشکار می شود امامیه و شیعه درباره ی معجزه چه می گوید؟!

اکثر اندیشمندان شیعه معجزه را به امر خارق العاده تعریف کرده اند و مقصود آن به دلیل قائل بودن به نظام علیت در عالم، خلاف عادت طبیعی بودن است. خواجه نصیر الدین طوسی از بزرگان متکلمان شیعی معجزه را این گونه تعریف می کند: ثبوت امری خلاف عادت یا نفی چیزی که عادی است و نیز مطابق امر انجام گرفته با آنچه پیامبر ادعا کرده است. در این تعریف خلاف عادت بودن و نفی امر عادی طبیعی شرط اصلی معجزه است که البته با آنچه پیامبر ادعا نموده است مطابقت دارد.

شیخ مفید از بزرگان علمای شیعی در تعریف معجزه اموری همچون خارق عادت بودن، مطابق بودن با ادعا و اعتذار خلق از اتیان مانند آن را دخیل می داند. علامه حلی نیز در تعریف معجزه خارق العاده بودن را شرط اساسی می داند. بنابراین همان طور که مشاهده می شود عنصر اصلی در معجزه خلاف عادت بودن آن شمرده شده است.

پایان سخن ...
معجزه امری خلاف عادت طبیعی و بشری است که به عنوان نشان دهنده ی صدق و راستی ادعای پیامبر ارائه می شود که براساس دیدگاه علمای شیعی منجر به انکار نظام علیت نیز می گردد!


امام صادق علیه السلام در حدیثی گهربار اوصاف مومن واقعی را برشمرده‌اند که یکی از آنها عزم استوار همراه با نرمش است.

یک کارشناس مسایل مذهبی گفت: یکی از ویژگی‎های مدهای امروزی، ایجاد ساختارشکنی عقلانی در افراد جامعه است.

روايات عرضه اعمال خدمت امام عصر(عج) معتبرند و نافي ستّاريت خداوند نيست. ميان پيروان مكتب اهل‌بيت(علیهم السلام)، با توجه به اخبار فراواني كه از امامان رسيده، عقيده اين است كه پيامبر و امامان(علیهم السلام) از اعمال همه امت آگاه مي‌شوند؛ يعني خداوند از طرق خاصي اعمال امت را بر آنان عرضه مي‌دارد. روايات، در اين زمينه، بسيار است. پيش از آوردن حديث، براي تأييد موضوع، آياتي را كه ...

شیطان دشمن قسم خورده انسان است و همواره مورد لعن و نفرین آدمی است.

اسلام که جامع ترین ادیان الهی است برای تمام لحظات زندگی و دوران عمر، دستورات خاص و مقررّات ویژه ای دارد؛ از جمله برای نوزاد، آداب بسیاری را توصیه می‌کند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود

با این كه داوود ـ علیه السلام ـ دارای حكومت و امكانات وسیع بود، همواره به طور ساده می‎زیست، و حریم پارسایی را رعایت می‎كرد، حضرت علی ـ علیه السلام ـ در یكی از خطبه‎هایش از پارسایی داوود ـ علیه السلام ـ یاد كرده و می‎فرماید: «او صاحب صدای خوش، و خواننده بهشت است، ‌با دست خود زنبیل‎هایی از لیف خرما می‎بافت و به همنشینانش می‎فرمود: كدامیك از شما در فروش این زنبیل‎ها مرا كمك می‎كند؟ او از پول آن زنبیل‎ها نان جوین تهیه می‎كرد و می‎خورد.»

امام هفتم حضرت کاظم علیه السلام در حدیثی گهربار وضعیت مومن واقعی در سختی‌ها و آسایش را یکسان دانسته‌اند.

اگر اين تن درستي كه يكسر از آن بهره‌مندم و روز و شبم را با آن به سر مي‌برم، بلايي پيوسته و وبالي پايدار به دنبال دارد، پس آنچه را واپس انداخته‌اي، پيش افكن، و آنچه را پيش افكنده‌اي، واپس فرست؛

از ویژگیهای حضرت داوود ـ علیه السلام ـ و پسرش سلیمان ـ علیه السلام ـ آن است كه خداوند مقام رهبری و حكومت داری را به آنها داد.

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آنكه بر كردار خويش تكيه كند هلاك شود و آنكه در عين اميد به رحمت الهى در ارتكاب گناهان جسارت ورزد، نجات نيابد.

امام علی بن ابی طالب علیه السلام در حدیثی زیبا علم و دانش را بهای جان و افزاینده ارزش انسان بیان فرموده اند.


امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند: اى مؤمن! علم و ادب بهاى جان توست، پس در آموختن آن دو بكوش، كه هر چه بر دانش و ادب تو افزوده شود بر قيمت و ارزش تو افزوده می شود.
چرا که از راه دانش، به پروردگارت راه می‌يابى و با ادب، خدمت پروردگارت را نیکو به جا می‌آوری و با این "ادب در خدمت" است که بنده سزوار دوستی،ولایت و قرب الهی می‌شود.
پس اين نصيحت مرا بپذير تا از عذاب برهی.

متن حدیث:

يا مُؤمِنُ اِنَّ هذَا العِلمَ وَالاَدَبَ ثَمَنُ نَفْسِكَ فَاجْتَهِد فى تَعَلُّمِهِما ، فَما يَزيدُ مِنْ عِلْمِكَ وَ اَدَبِكَ يَزيدُ فى ثَمَنِكَ وَ قَدْرِكَ ، فَاِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدى اِلى رَبِّكَ وَ بِالاَْدَبِ تَحْسِنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ وَ بِأَدَبِ الْخِدْمَةِ يَسْتَوجِبُ الْعَبْدُ وَلايَتَهُ وَقُرْبَهُ ، فَاقْبَلِ النَّصيحَةَ كى تَنْجُوَ مِنَ الْعَذابِ...؛

«بحارالانوار، ج1،ص،180- روضة الواعظین، ص11»

مشرق

می دانیم که در عصر جاهلیت، دختر، موجودی بی ارزش و یکی از رسوم جاهلیت، زنده به گور کردن دختران بود. وقتی زنی، وضعِ حمل می کرد، شوهر از خانه متواری می گشت تا مبادا دختری برای او بیاورد و او در خانه باشد! اگر به او خبر می دادند که مولود، پسر است، با خوشحالی به خانه باز می گشت؛ امّا اگر به او خبر می دادند که نوزاد دختر است، آتش خشم و اندوه، او را در بر می گرفت.

یكی از پیامبران بزرگی كه علاوه بر قدرت معنوی و نبوّت، دارای حكومت ظاهری وسیع نیز بود، حضرت داود ـ علیه السلام ـ است كه نام مباركش شانزده بار در قرآن آمده است.

در نظام آفرینش آنچه واقع می شود، همه مشمول اراده الهی است و هیچ چیز بدون خواست خداوند تحقق نمی پذیرد. اگر نعمتی به انسان می رسد و یا بلایی از وی دور می گردد، همه به اراده خداست. او اسباب و شرایطش را فراهم ساخته است.

گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین. این زن تمام کارهایش را با "بسم الله" آغاز می کرد...

امام سجاد(ع): اما هيچ روزی همانند روز حسين عليه‌السلام نيست كه سی هزار مرد جنگاور بر او روی آوردند و می‌پنداشتند كه از اين امت هستند و همگی آنان با ريختن خون او به خدای عزوجل تقرب می‌جستند.

سعادت واقعي آن است كه تمام اخلاق فاضله و مكارم اخلاق براي انسان ملكه شود و انسان در هر يك از فضايل اخلاق آن قدرقوي و نيرومند شود كه انجام دادن و به كار انداختن هر يك از آنها برايش آسان و بلكه لذت بخش باشد.

چون به نجف اشرف براى تحصیل مشرّف شدم ، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندى و رحمیّت گاهگاهى به محضر مرحوم قاضى شرفیاب مى شدم ، تا یک روز درِ مدرسه اى ایستاده بودم که مرحوم قاضى از آنجا عبور مى کردند، چون به من رسیدند دستِ خود را روى شانه من گذاردند و گفتند: ((اى فرزند! دنیا مى خواهى نماز شب بخوان ، آخرت مى خواهى نماز شب بخوان ))

«انس بن مالک» می گوید: رسول خدا در یکشنبه ی ماه ذی القعده از منزل بیرون آمد و فرمود: ای مردم، کدام یک از شما می خواهد توبه کند؟ عرض کردیم: همه می خواهیم توبه کنیم.

برخی از خصلت ها برای انسان خوشبختی می آورد و برخی از ویژگیها نیز اگر در وجود آدمی باشد موجب نابودی اوست. 

پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در حدیثی گران بها چهار نشانه افراد و انسان‌های تنبل را برشمرده‌اند.

هر زمان که اسلام و قرآن هست، در همان زمان قائم، ولى، عالم به اسلام و شارح قرآن که خود خدا معیّن کرده است، باید باشد. لایفرّق بینهما، نمى شود قرآن باشد ولى شارح قرآن نباشد. . .

در دعای زیبای ندبه، یکی از کنیه هایی که حضرت مهدی(عج) را با آن می خوانیم کنیه «اباصالح» است و در لغت این لقب «پدر صالح» معنا می شود.

خبر این است که هرکدام از امت من هنگامی که بر من صلوات فرستند، اگر نام اهل بیتم را نیز ملحق سازند؛ درهای آسمان جملگی برای پذیرفتن دعا و عبادت او گشوده گردد.

در هفتاد و پنجمین سلسله نشست موسسه موعود عصر (عج)، از کتاب پژوهشی «ملک عظیم خداوندی»، رونمایی شد. استاد «اسماعیل شفیعی سروستانی»، مدیر مسئول موسسه موعود عصر (عج)، و حجت الاسلام دکتر سید مصطفی میرلوحی، مدرس حوزه و دانشگاه و نواده ی محترم محمد تقی موسوی اصفهانی (صاحب مکیال المکارم)، از این کتاب رونمایی کردند.

پژوهشگر و محقق علوم دینی در خصوص پذیرش ولایت عهدی امام رضا (ع) معتقد است: امام مشروط و به صورت محدود مجبور به پذیرش ولایت عهدی شد. روایت شده هنگامی که مامون ولایت عهدی را پیشنهاد داد، امام رضا (ع) نپذیرفت و فرمود:" اساس حکومت متعلق به امامان شیعه است که از جانب خداوند به اهل بیت (ع) واگذار شده است." اما وقتی اجبار شد، امام چاره ای جز پذیرش ولایت عهدی نداشت.

امام جواد علیه السلام فرمودند: هر كه پدرم را با معرفت در حقّش زیارت نماید، هزار هزار حجّ ثواب زیارتش مى‌باشد.

آویشن، گیاهی شناخته شده از تیره نعناع است که می تواند جایگزین بعضی داروهای شیمیایی شود. در حال حاضر فرآورده های دارویی مختلفی از آویشن به شکل قرص، شربت و قطره در ایران وجود دارد که می توانند به عنوان داروی ضد سرفه و خلط آور در دوره سرما خوردگی به کار روند. برگ گیاه آویشن، آثار ضد عفونی کنندگی و ضد سرفه دارد. به علاوه ضد نفخ است و به هضم مواد غذایی کمک می کند. عده ای از افراد نیز از برگ آن، دم کردنی درست می کنند که می تواند در کاهش التهاب دستگاه تنفسی مؤثر باشد.

جت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاریان، در کتاب "معاشرت" به بیان خاطره‌ای پرداخته است که خواندنی است: در محل زندگیم در تهران جوانى را می‌شناختم که از هیچ فسادى چون قمار و مشروب و رابطه نامشروع و پایمال کردن حق مردم امتناع نداشت و در میان آشنایان او نیز کسى نبود که بتواند او را از منجلاب فساد نجات دهد.

سؤال مطرح شده در مورد يكي از نعمت‌هاي بهشتي است كه نصيب بهشتيان مي‌شود.

امام رضا علیه السلام: هر كه به اندك از روزى حلال خشنود باشـد، بارش سبك و خانـواده اش در نعمت باشد و خـداوند او را به دنيا و دوايـش بينا سازد.

فلسفه پوشش و حجاب اسلامي از مهم‏ترين موضوعاتي است كه امروزه در جامعه اسلامي ما مطرح است و تشريح حكم اسلامي حجاب و پاسخ به شبهات آن براي تمام مبلغان گرامي ضروري است. به اين سبب ما در آستانه ولادت امام هشتم علیه السلام به شرح دو سخن حكيمانه امام رضا علیه السلام در اين باره مي‏پردازيم:

سوره نور، سوره ای است که مباحث آن عمدتاً پیرامون اخلاق و احکام خانواده و مقابله با ساختار شکنان خانواده می باشد. دقت در مفاهیم الفاظ این سوره، پرده از برخی از اسرار و زیبائی های ارتباط تنگاتنگ این سوره با مباحث خانواده و سپس ارتباط مباحث خانواده با موضوع مهدویت و سبک زندگی مهدوی بر می دارد.

و پيش از آن كه از اين جا برخيزم، خود، برآوردنِ خواسته‌ام را بر عهده بگير، و با آسان كردن سختي‌ها بر من، نيازم را برآورده ساز و مرا به خواسته‌ام برسان، و در هر كار، آنچه خير من در آن است، برايم مقدّر فرما.

یک سوالی که معمولا پرسیده می‌شود این است که آیا اگر جهنم و مجازات و عذابی هم در کار نبود باز نباید گناه می‌کردیم؟

بر اساس آيات قرآن و دعاهايي كه از اهل بيت عصمت و طهارت به ما رسيده است خداوند مجيب الدعوات است، خداوند مي‏فرمايد:

یکی از سوالاتی که گاه به عنوان شبهه ای در میان افکار عمومی جامعه مطرح می شود این است که چرا با وجود فراوانی گناه عذاب نازل نمی شود؟ 

بسیاری می‌پرسند که چرا امام رضا علیه السلام را «امام غریب» می‌گویند؟ با آنکه شیعیان و محبین ایشان چنان بارگاه و زیارتگاه باشکوهی را برای ایشان ساخته‌اند و صبح و شام پیوسته گرد حرمش گرم زیارت و طوافند. 

امام رضا علیه السلام: همانا مصیبت روز شهادت حسین علیه السلام دیده های ما را مجروح گردانیده است و اشک ما را جاری کرده است.

در اول ماه رمضان سال 201 ه‍ . ق در مرو با حضرت امام رضا ـ عليه السّلام ـ به عنوان ولايتعهدي مأمون بيعت صورت گرفت.[1] با وجود اينكه حضرت شرط كرده بودند در امور مملكتي و عزل و نصب‌ها دخالت نخواهند كرد و لذا مي‌توان گفت كه اين امر به اختيار امام نبوده بلكه از روي اجبار و تهديد صورت گرفته.

امام علي بن موسي الرضا ـ عليه السّلام ـ در سال 148 هـ در مدينه متولد شدند.[1] آن حضرت در سال 183 هـ به امامت رسيدند. در اين زمان هارون خليفه ستمگر عباسي حكومت جامعه اسلامي را در دست داشت. بعد از هارون امر حكومت در دروه‌اي پنج ساله در اختيار امين قرار داشت.

امام رضا علیه لاسلام در حدیثی گران‌بها به شیعیان سفارش فرموده‌‎اند که دوستى آل محمد صلی الله علیه و آله و اعمال صالح را باهم همراه خود داشته باشند.

کریم انسانی است که از حرام اجتناب می کند. انسان کریم، پیش خدا مسرور است و از ثواب الهی بهره می برد و هم پیش مردم از محبت و هیبت و جلال برخوردار است. انسان کریم، جامه کرامت را در دنیا می بافد و در قیامت آن را می پوشد. 

عده ای از حضرت رضا علیه السلام خواهش کردند که در حضور مأمون در مناظره‌ای در مورد امامت شرکت کند. امام پذیرفت، مجلسی تشکیل شد و « یحیی بن ضحاک سمرقندی » برای بحث با او دعوت شد.

افراط در خوردن علاوه بر آنکه موجب بروز مشکلات جسمی می شود انسان را از انجام اعمال عبادی نیز بازمی دارد. 

بزنطی می گوید: به امام جواد علیه السلام عرض کردم عده ای از مخالفین شما گمان دارند که مأمون، پدر شما را به « رضا » ملقب کرد چون آن حضرت به ولایت عهدی رضایت داد.حضرت جواد فرمود:

تمام انبیا خصوصاً خاتم النّبیین صلی الله علیه وآله در اخلاق نیک و ستوده سرآمد روزگار بودند...

امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در حدیثی زیبا فرمول اینکه بدانیم نزد ایشان چه مقدار محبوبیت و جایگاه داریم را بیان فرموده‌اند.

انگلیسی‌ها برای شیعه دوازده امامی هم یک طلبه خوش بر و رو، و خوش پوش تدارک دیده‌اند تا در لندن حسینیه و شبکه تلویزیونی و حوزه علمیه داشته باشد و منبر برود و بشود سینه چاک شیعیان و دشمن درجه یک وهابیت.

یکی از مواردی که در اسلام به آن توجه شده است مسئله تغذیه کودک با شیر مادر است.

امام رضا علیه السلام در حدیثی زیبا فرمودند: در قرآن سفارش به تقوا و سفارش به ارحام در كنار هم آمده است، بنابراین اگر كسی به خویشاوندانش رسیدگی و احسان ننماید، با تقوا محسوب نمی‌شود.

از پیامبر اعظم(ص) پرسیدند «غرباء» چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: کسانی که از امت من هستند و سنت مرا زنده می‌دارند، که مردم آن سنت‌ها را فراموش کرده و از بین برده‌اند.

در دوران پربركت زندگي حضرت رضاعليه السلام كرامات فراواني توسط آن حضرت صورت گرفت كه برخي از اين كرامات را اهل سنت به رشته تحرير در آورده اند. نقل اين كرامات به روايت اهل سنّت، در نزديك سازي ديدگاه شيعه و اهل تسنّن در موضوع كرامت مؤثر بوده، پاسخي مؤثر به جريان وهابيت است كه اصل كرامت را نفي كرده اند. از اين رو در اين نوشته، بعضي از كرامات امام رضاعليه السلام را از قلم اهل سنت نقل مي كنيم.

برای اینکه در زمان غیبت امام زمان(عج)، یک سری شبهات در شما اثر نکند، دستور این است. سند روایت هم خیلی خوب است. پس هر روز بگویید: «یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَى دِینِکَ»، دو سه ثانیه هم بیشتر طول نمیکشد. لذا اینرا هر روز بخوانید تا دلتان به امام زمان(عج)، قرص شود.

از حضرت رضا علیه السلام کمک مالی می‌خواستم و بر آن اصرار می‌کردم. روزی به همراه امام از شهر خارج شدیم. هنگام نماز شد. امام در کنار صخره‌ای نزدیک قصری که در آنجا بود نشست و فرمود:«اذان بگو.»

امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه السلام در حدیثی گهربار پنج عمل و صفت را نشانه بهترین بندگان خدا بر شمرده‌اند.

در این مجال مختصر بر آنیم که خصوصیات و ویژگیهایی را که خداوند به حضرت ولی عصر (علیه السلام) اختصاص داده به اختصار ذکر کنیم.

اِبْن‌ِ بَطّة عُکْبَری‌، ابوعبدالله‌ عبیدالله‌ بن‌ محمد (۳۰۴-۳۸۷ق‌/ ۹۱۷- ۹۹۷م‌)، متکلم‌، فقیه‌ و محدث‌ حنبلى‌. نسبت‌ وی‌ به‌ عتبة بن‌ فرقد، صحابى‌ پیامبر اکرم‌ مى‌رسد (ابن‌ ابى‌ یعلى‌، ۲/۱۴۴). او در عکبرا (شهر کوچکى‌ در حومة بغداد) به‌ دنیا آمد و در کودکى‌ برای‌ کسب‌ علم‌ راهى‌ بغداد شد (همو، ۲/۱۴۵؛ قس‌: خطیب‌، ۱۰/۳۷۲). بر اساس‌ اطلاعاى‌ که‌ خطیب‌ (۱۰/۳۷۱-۳۷۲، ۳۷۵) و ذهبى‌ ( سیر، ۱۶/۵۲۹) مى‌دهند، ظاهراً وی‌ پس‌ از تحصیل‌ در بغداد به‌ بصره‌، شام‌، مکه‌ و اردبیل‌ رفته‌ و در حددو ۳۴۵ق‌ به‌ بغداد مراجعت‌ کرده‌ است‌، اما چنانکه‌ از بررسى‌ احوال‌ مشایخ‌ و شاگردانش‌ برمى‌آید، در آن‌ شهر چندان‌ اقامت‌ نکرد و حدود ۴۰ سال‌ آخر زندگى‌ خود را در زادگاهش‌ عکبرا گذراند.

برخی می‌گویند اهانت به ستاره مقدس داود اشتباه است زیرا این ستاره مورد توجه انبیای بنی اسراییل و مورد توجه رسول گرامی اسلام و اهل بیت ایشان بوده، این ستاره مقدس بر روی آثار گسترده ایی از آثار اسلامی نیز موجود است. اهانت به ستاره داود همانند اهانت به کلمه لا اله الاالله بر روی پرچم وهابی های عربستان است، آیا این ادعا صحیح است؟ ما به همه پیام آودان الهی احترام می‌گذاریم و در هیچ یک از ادیان به اندازه دین اسلام، پیامبران به بزرگی یاد نشده‌اند؛ اما آنجا که جریان انحراف و نفاق بخواهد از باورهای دینی- مذهبی انسان‌ها سوء استفاده کند، وظیفه ماست که مقابل آن بایستیم حتی اگر در قلب جامعه اسلامی «مسجد ضرار» ساخته شود به دست رسول گرامی اسلام تخریب می‌شود.

اکنون سالها از رای گیری سازمان ملل پیرامون این خطاب امام علی علیه السلام به مالک می گذرد آنجا که می فرماید: ای مالک مردم بر دو دسته اند ،دسته ای برادر دینی تو هستند و دسته ای دیگر در آفرینش با تو همانند، سخنی که با قاطعیت تصویب شد و به عنوان یکی از مراجع قانون گذاری شناخته شد.

تخصصان بهداشتی، بی دلیل صبحانه را مهم‌ترین وعده غذایی روز نمی‌نامند.

‌دهه پر برکتی که آغازش میلاد مبارک دختر گرامی هفتمین امام شیعیان و پایانش میلاد مسعود خورشید تابناک ایران زمین حضرت علی بن موسی الرضا (ع) گره خورده است دهه کرامت نامیده میشود . روز میلاد حضرت معصومه (س) اما یک مناسبت دیگر را هم در دل خود جای داده است و روز میلاد دختر پاکدامن امام هفتم، بهترین بهانه است تا روز ملی دختران نام گیرد.

امام صادق (علیه السلام) در حدیثی زیبا فرموده‌اند: هيچ بنده ‏اى درِ خواهشى را به روى خود نگشود مگر اين كه درى از فقر به رويش باز شد.

قرار داشتن ملائکه و اجنه در لشکر حضرت مهدی علیه السلام

پس از بازگشت اسماعیل نبی (ع) به سوی قومش، پس از مدتی، آنها از فرمان او سرپیچیدند و سرکشی کردند.

به مناسبت میلاد باسعادت کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه سلام الله علیها، متن زیارتنامه آن حضرت همراه با ترجمه فارسی آن در ذیل می آید.

شاید سر برتری شخصیت والای فاطمه معصومه (س) بر دیگر فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) در همین نکته نهفته است که فاطمه معصومه (س) مانند برادرش از هر دو طرف پاکیزه‌ترین خصال و ویژگی‌ها را به ارث برد.

12
صفحه 12 از 54

جستجو