اخبار فرهنگی و مهدوی
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی

رهبران مذهبی مالزی از دستگیری 200 تن از شیعیان ایرانی، پاکستانی و اندونزیایی در مراسم عاشورای حسینی توسط پلیس این کشور انتقاد کردند.

76
بعدی
انتها
صفحه 76 از 76