نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: دکتر سید علی موسوی نژاد
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: دکتر سید علی موسوی نژاد
شنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۴۲

یمن و سرزمین های درگیر در واقعه شریف ظهور

آیا کشور یمن یک کشور شیعی است؟
آیا شیعیان یمن اثنی عشری هستن؟
انقلاب اسلامی ایران چه تحولاتی رو دریمن سبب شده است؟
مفهوم و مصداق امامت در عقاید شیعیان یمن چگونه است؟
نشست چهل و پنجم از سلسله نشست های مهدوی با عنوان یمن و سرزمین های درگیر در واقعه شریف ظهور

دانلود : نشست چهل و پنجم

مجموعه مربوطه نشست های مهدوی