شورای امنیت، قطعنامه «کمک‌رسانی به شمال سوریه» را تمدید کرد
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار سیاسی»شورای امنیت، قطعنامه «کمک‌رسانی به شمال سوریه» را تمدید کرد