موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»صفحه مطالعات فرهنگی»موعود :: مطالعات فرهنگی
آگهی
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۲۷

یوم الله 22 بهمن

در روایات متعددی، به روز مرگ، قیامت و روز قیام حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه - ایام الله اطلاق شده است.
از امام باقر علیه السلام چنین نقل شده است كه فرمود: «ایام الله، یوم یقوم القائم علیه السلام، و یوم الكرة، و یوم القیامة؛ (4) ایام الله روز قیام حضرت مهدی موعود علیه السلام، روز رجعت و روز قیامت است.»

مجموعه مربوطه ایران

اخبار مطالعات فرهنگی