دعوت ملکه انگلیس از دیکتاتور بحرین

دعوت ملکه انگلیس از دیکتاتور بحرین

دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۱۶
امتیاز این گزینه
(1 رای)
آمریکا، عربستان و انگلیس عاملان وقایع بحرین هستند، زیرا آمریکا و انگلیس اخیراً افسران خود را به بحرین فرستادند و این اقدام منجر به افزایش تعداد شهدا و تشدید سرکوب مردم شد.
به گزارش شیعه آنلاین ، اقدام غیر قابل توجیه انگلیس در دعوت از دیکتاتور بحرین برای حضور در مراسم شصمتین سالگرد تاجگذاری ملکه این کشور با اعتراضات و انتقادهای انگلیسی ها روبرو شده است.

دعوت ملکه انگلیس از شاه بحرین برای حضور در مراسمی به مناسبت شصتمین سالگرد تاجگذاری، با اعتراضات و انتقادهایی در انگلیس همراه شده است.

دعوت از شاه بحرین برای سفر به انگلیس، بار دیگر سبب جلب توجه رسانه های انگلیسی به وقایع بحرین و استفاده رژیم آل خلیفه از نیروهای امنیتی و ارتش در یک سال گذشته برای سرکوب مخالفان و قتل دهها تظاهرات کننده و بازداشت هزاران نفر شد.

کاخ باکینگهام دعوت از شاه بحرین را با بهانه "احترام و رعایت اصول روابط با کشورها" توجیه می کند. ولی توجیه ملکه انگلیس، منتقدانی را که از برخورد خشن رژیم آل خلیفه  با قیام مردم بحرین خشمگین هستند، آرام نکرده است.

"اریک او بری" Eric Avebury معاون رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس سنای انگلیس روز شنبه در گفتگو با خبرنگار العالم گفت: دعوت از حکام دیکتاتور مانند شاه بحرین به انگلیس، چه معنایی دارد؟ همه می دانند که وضعیت بحرین غیرعادی است و قتل مردم این کشور همچنان ادامه دارد و هزاران نفر شکنجه و بازداشت شده اند.

او بری افزود: مردم بحرین در خانه های خود به علت استنشاق گازهای سمی و اشک آور می میرند. من معتقدم که روابط لندن و منامه به علت وضعیت خاص بحرین، باید تغییر کند.

از سوی دیگر دو فعال بحرینی به نامهای "علی حسن مشیمع" و "موسی عبدالعلی" تحصن نامحدودی را مقابل سفارت آمریکا در لندن برای اعتراض به همدستی واشنگتن با رژیم آل خلیفه در قتل و سرکوب مردم بحرین، آغاز کرده اند.

"علی حسن مشیمع" گفت: آمریکا، عربستان و انگلیس عاملان وقایع بحرین هستند، زیرا آمریکا و انگلیس اخیراً افسران خود را به بحرین فرستادند و این اقدام منجر به افزایش تعداد شهدا و تشدید سرکوب مردم شد.

موسی عبدالعلی فعال بحرینی مقیم انگلیس هم که در حمایت از عبدالهادی الخواجه دست به اعتصاب غذا زده، با وجود انتقال به بیمارستان بعلت ضعف و بیهوشی بار دیگر اعتصاب غذای خود را از سرگرفته است.

عبدالعلی تصریح کرده است مانند عبدالهادی الخواجه و حسن مشیمع با وجود سختی های شدید به مبارزه خود ادامه خواهد داد.
عبدالعالی افزود: تحصن و اعتصاب غذای ما همچنان ادامه خواهد یافت .

با وجود ممانعت نیروهای امنیتی انگلیس و همچنین دشواری هایی مانند سردی هوا، مشیمع و عبدالعلی همچنان به تحصن خود مقابل سفارت آمریکا در لندن ادامه داده و تأکید دارند که تا تحقق عدالت و برابری برای ملت بحرین به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد .

نوشتن نظر

طرح روز

جستجو

جدیدترین نظرات

اوقات شرعی