دشمنان کلیسا؛ یهودیان یا صهیونیست‌ها؟

دشمنان کلیسا؛ یهودیان یا صهیونیست‌ها؟

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۱
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

یکی از کشیشان کاتولیک در کانادا، یهودیان را «دشمنان کلیسا» خواند که این امر اعتراض محافل صهیونیستی بین المللی را در پی داشت.

به گزارش موعود به نقل از فارس، عصری که ما در آن زندگی می کنیم به واسطه وجود روایت ها، تفاسیر و منفعت جویی های غیرواقعی از دین راستین، دستخوش برخی سوء تفاهمات بنیادین شده است. تفرقه میان ادیان یکی از مهمترین نتایج منفعت جویی گروههای ضددینی و ضدمذهبی به شمار می آید. در این میان صهیونیست ها محوری ترین مجرمان شکل گیری فضای مذکور هستند که پیروان دین یهود را قربانی اهداف و منافع خود کرده و از آنها به طرق مختلف بهره می گیرند.

در واقع اقدامات ضددینی صهیونیست ها و رویکردهایی که به نام یهودیان در جریان است و در هیچ دین و مذهبی پذیرفته شده نیست، موجب بدبینی افکار عمومی نسبت به پیروان راستین دین یهود در مناطق مختلف جهان شده است.

بیشاپ برنارد فلای، رئیس یکی از کلیساهای کاتولیک کانادا در یکی از سخنرانی های خود اظهار داشت: «کلیسا دشمنان بسیاری دارد، دشمنانی که بیش از همه جامعه ما آنها را به رسمیت می شناسد، مدرنیست ها، فراماسون ها و یهودیان هستند.»

اظهارات این اسقف کاتولیک اعتراضات سازمانهای صهیونیستی را در پی داشت. بر این مبنا خاخام اریک گرینبرگ رئیس بین مذاهب و بین فرقه ای یکی از سازمانهای بزرگ صهیونیستی ادعا کرد: «اظهارات این مقام کاتولیک مسیحی نشان از رویکرد آنتی سمیتیستی مصرانه وی دارد به گونه ای که وی در صدد است تا یهودیان را به دلیل مشکلات داخلی کلیسای خود مورد سرزنش قرار دهد.» وی افزود: «سخنان این کشیش مسیحی، تربیت سنتی تاریخی مسیحیان کاتولیک، مبنی بر نفرت از یهودیان را در خود نهفته دارد.»

نکته جالب توجه این است که علی رغم اعتراضات ظاهری صهیونیست ها، این اظهارات در راستای منافع صهیونیسم بین الملل قرار دارد زیرا با بهره گیری از این مواضع، مشروعیت موجودیت رژیم صهیونیستی را یادآور شده و تشکیل این رژیم را یک ضرورت معرفی می کنند. اما نکته مهم در این میان، هزینه های سنگینی است که پیروان دین یهود برای اقدامات صهیونیست ها می پردازند.

در واقع مواضع مخالف یهودیان، نه به دلیل مخالفت ذاتی با پیروان این دین آسمانی، بلکه ناشی از عملکرد ضددینی محافل دولتی و شبکه ای صهیونیسم شکل گرفته است. صهیونیست ها برای آنکه بتوانند فعالیت های خود را آزادانه به پیش ببرند، از یهودیان به عنوان سپر خود استفاده کرده و از این رو موجب افزایش موج بی اعتمادی و دشمنی جهانی نسبت به آنها می شوند. اقدامات گسترده صهیونیسم بین الملل بر مبنای القاء هویت یهود-صهیونیست در افکار عمومی جهان با این هدف دنبال می شود.

نوشتن نظر

طرح روز

جستجو

جدیدترین نظرات

اوقات شرعی