رمز ماندگاری امام حسین علیه السلام
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»رمز ماندگاری امام حسین علیه السلام

رمز ماندگاری امام حسین علیه السلام

شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۰
امتیاز این گزینه
(1 رای)

بوى محرم كه به مشام مي‌رسد، عالم رنگى ديگر مي‌گيرد. قلبها تندتر از هر زمان و محزونتر از هميشه مي‌تپد و ميل به سوگ نشستن مثل خون در رگها مي‌دود و آن وقت، در چشم برهم زدنى پرچمهاى سرخ و سبز و سياه در گوشه گوشه شهر و ديار ما به اهتزاز درمي‌آيد و همه جا رنگ ماتم به خود مي‌گيرد.اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست
اين چه شمعى است كه جانها همه پروانه اوست

هر كجا مي‌گذرم عكس رخش جلوه‌‌گر است
هر كجا مي‌نگرم جلوه مستانه اوست

عشق به حسين دليل نمي‌خواهد، گويى خاك وگل ما را با محبت او سرشته‌‌اند.

در خيل سياهپوشان عزادارى حسین علیه السلام، همه را حاضر مي‌بينى، پير، جوان، زن، مرد، دانشجو، كارگر، همه و همه بي‌آنكه رنگ و ريايى در كار كنند سردرپى عاشورا نهاده‌‌اند. و يا سينه‌‌زنان در پى عزاداران روانند تا شبى و يا نيمروزى خود را شريك غم زينب، عليهاالسلام، و عزادار شهيدان كنند.

به يكباره همه رنگها و تعلقها از بين مي‌رود، همه مرامها و مسلكها رنگ مي‌بازد و جاى آنهمه را نشستن در سوگ سالار كربلا مي‌گيرد. حتى به قدر نوشاندن جرعه‌اى شربت به رهگذران و يا عرضه خرده نانى به فقرا، گاه در عجب مي‌مانم كه چه شورى در دلهاى اين مردم است كه محرم آنان را از خود بي‌خود مي‌سازد.

خون عاشورايى بي‌هيچ تعارف در رگهاى مردم اين ديار جاريست كه با دميدن خورشيد اولين روز محرم دلهاشان به سوگ مي‌نشيند تا در ظهر عاشورا ولوله‌‌اى عجيب بپا كنند.

اين شور و ولوله پرده بسيارى از پندارها را مي‌درد. و عبث‌بودن بسيارى انديشه را مي‌نماياند...

ادامه دارد..

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی