تا نهايت آسمان‏

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۴۹
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

تا نهايت آسمان‏


مهدى فاطمه، عليهاالسلام، چقدر دلم براى لحظه ‏هاى آمدنت تنگ شده است.

اى كاش مى ‏آمدى و بر شنزار قلبم مى‏ باريدى.
اين روزها كه پرنده كوچك حرفم پشت ميله‏ هاى سخت‏ حنجره زندانى است اى كاش تو مى ‏آمدى و با باريدن ابر رمت‏ يكباره وجودم را دريايى مى‏ كردى.
اى كاش تو مى ‏آمدى تا گلها نفسى تازه مى ‏كشيدند و درخت ها روزى هزار بار سبز مى ‏شدند.
امروز باغ خيالم مى‏ تپد، بيش از هميشه.
امروز دستهايم را به بوى نيايش به سوى تو دراز كرده‏ ام و آسمان بيكرانت را بوضوح لمس مى‏ كنم.
دستهايم تا نهايت آسمان قد مى‏ كشند و از چشمانم، اقيانوس ها جارى مى‏ شوند.
مهدى جان! امروز عزم رويش دارم.
بذرى مى‏شوم و خود را در خاك پايت پنهان مى ‏كنم.
مى‏روم سنگها را در هم مى ‏شكنم و تا سبزترين نقطه هستى بالا مى ‏روم.
بهاران آرام آرام در برگ هايم مى‏خزند و ساقه ‏هايم عاشقانه تو را فرياد مى ‏زنند.
غروب، عطر تو در كوچه پس كوچه ‏هاى غبارآلود دلم مى ‏پيچد و كوچه ‏هاى خاك گرفته ‏ام از بوى خوش تو سرشار مى ‏شود.
على‏اكبر منجذب- شيراز