ماهنامه الکترونیکی الصراط ویژه ماه صفر

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۰
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

مجله الکترونیکی الصراط در حول حوادث عالم و مطالعات فرهنگی و مهدوی ویژه ماه صفر منتشر شد
این ماهنامه اولین روز هر ماه از سایت موعود به صورت رایگان منتشر می شود تا در اختیار موعودیان عرب زبان قرار گیرد