ولیّ ات کو؟
موقعیت شما: اخبار»اخبار سیاسی»ولیّ ات کو؟

ولیّ ات کو؟

سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۵
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

سؤال یک دختر بچّه 9 ساله شیعه از تمام کارشناسان شبکه‌های وهّابی:
ما در کلاس 24 نفر هستیم. معلّم ما وقتی می‌خواهد از کلاس بیرون برود، به من می‌گوید: خانم محمّدی! شما مبصر باش تا نظم کلاس به هم نریزه ... و به بچّه‌ها می‌گوید: بچّه‌ها! شما گوش به حرف مبصر کنید تا من برگردم.

سؤال یک دختر بچّه 9 ساله شیعه از تمام کارشناسان شبکه‌های وهّابی:
ما در کلاس 24 نفر هستیم. معلّم ما وقتی می‌خواهد از کلاس بیرون برود، به من می‌گوید: خانم محمّدی! شما مبصر باش تا نظم کلاس به هم نریزه ... و به بچّه‌ها می‌گوید: بچّه‌ها! شما گوش به حرف مبصر کنید تا من برگردم.
شما می‌گویید پیامبر(ص) از دنیا رفت و کسی را به جانشینی خودش انتخاب نکرد. آیا پیامبر(ص)، به اندازه معلّم ما، بلد نبود یک مبصر و یک جانشین بعد از خودش تعیین کند که نظم جامعه اسلامی به هم نریزد؟!
جواب مدیر اهل‌سنّت به دانش‌آموز شیعه::برو فردا با وليّ‌ات بیا. کارش دارم.
دانش‌آموز رفت و فردا با دوستش آمد. مدیر گفت: پسر چرا وليّ‌ات را نیاوردی؟ مگر نگفتم وليّ‌ات را بیاور؟! دانش‌آموز گفت: این وليّ منه دیگه. مدیر عصبانی شد و گفت: منظور من سرپرست توست. پدرته. آن وقت رفتی دوستت را آورده‌ای؟ دانش‌آموز گفت: نشد دیگه. اینجا می‌گویید وليّ، یعنی سرپرست. پس چطور وقتی پیامبر می‌گوید این علی وليّ شماست، می‌گویید معنی وليّ می‌شه دوست؟!

نوشتن نظر