کجا میتوان نماز را کامل خواند؟!

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۱
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

نماز در چهار مكان تمام خوانده می شود


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود:
«نماز در چهار مكان تمام خوانده می شود
(يعنى اگر چه از حد مسافت شرعى هم بيشتر باشد اما شكسته نمی شود) :
1- مسجد الحرام (مكه)،  2- مسجد الرسول (مدينه)، 3- مسجد كوفه، 4 - حرم امام حسين (علیه السلام) ».


و نيز روايت شده كه «ابن شبل» از امام صادق (علیه السلام) پرسيد:
آيا قبر امام حسين (علیه السلام) را زيارت كنم ؟ فرمود:
پاك و خوب زيارت كن و نمازت را در حرمش تمام بخوان .
پرسيد نمازم را تمام بخوانم؟
فرمود: تمام. عرض كرد :
بعضى از اصحاب و شيعيان شكسته می خوانند؟
فرمود: اينان دو چندان عمل مىكنند » .
لذا چنانكه در رساله هاى عمليه نيز آمده است ،
در حرم امام حسين (علیه السلام) میتوان نماز را، هم شكسته خواند و هم به بركت آن حضرت تمام بجا آورد.

كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 248/ , ص 123