گاپ پروژه ای صهیونیستی

گاپ پروژه ای صهیونیستی

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۰۷
امتیاز این گزینه
(5 آرا)

ترکیه سرزمینی است که برای یهود و راهبرد توراتی – کابالائی آنها یعنی برپایی دولت اسرائیل بزرگ از اهمیت بسیاری بر خوردار است.چرا که : بخش هایی ازاین سرزمین ،خصوصا منطقه جنوب شرق آناتولی در قلمرو سرزمین ارض موعود و دولت اسرائیل بزرگ قرار دارد. انتقال یهودیان از اسپانیا به سرزمین های عثمانی آنهم بدون هیچ مقدمه ای به دستور سلطان عثمانی و توسط کشتی های امپراتوری امری مشکوک و بسیار قابل تامل است

 

 


"هر جا که‌ قدم‌ بگذارید به‌ شما تعلق‌ خواهد داشت‌. مرزهایتان‌ از بیابان‌ نِگِب‌ در جنوب‌ تا لبنان‌ در شمال‌، و از رود فرات‌ در مشرق‌ تا دریای‌ مدیترانه‌ در مغرب‌ خواهد بود. هیچکس‌ یارای‌ مقاومت‌ با شما را نخواهد داشت‌، چون‌ خداوند، خدایتان‌ همانطور که‌ قول‌ داده‌ است‌ هر جا که‌ بروید ترس‌ شما را در دل‌ مردمی‌ که‌ با آنها روبرو می‌شوید، خواهد گذاشت‌."
عهد عتیق /کتاب تثنیه باب11آیات 24-25

توسعه طلبی صهیونیست های کابالائیست این بار پس از فلسطین متوجه سرزمین هایی است که به زعم آنها ،حساس ترین و محوری ترین بخش از سرزمین های به اصطلاح نشان شده توراتی را تشکیل می دهد. منطقه جنوب شرق ترکیه، منطقه ای که دهها سال است که پروژه بزرگ توسعه اقتصادی موسوم به گاپ (پروژه جنوب شرقی آناتولی) در آن در حال اجراست؛هم اکنون به جولانگاه صهیونیست های یهودی و مسیحی  بدل گردیده است.
منطقه جنوب شرقی ترکیه بنا بر آموزه های توراتی بخشی از سرزمین های ارض موعود است که دارای اهمیت چندگانه برای یهود یان کابالائیست است.این منطقه ،هم به دلیل ایدئولوژیک ،هم به علت اهمیت ژئواستراتژیک و هم به جهت موقعیت ژئوپلیتیکی خود در برپایی اسرائیل بزرگ،از محوری ترین مناطق واقع در قلمرو ارض موعود به حساب می آید. این منطقه دارای منابع آبی بسیار غنی و اراضی و مراتع بسیار مناسب و مساعد برای کشاورزی ودامداری است و ظرفیت های معتنابهی را در راستای رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی داراست؛ طرفیت هایی که برای صهیونیست های کابالائیست  اهمیت بسیار زیادی دارد.
هرچند که گفته شده است که با اجرای این پروژه تغییرات بسیار بزرگی درزندگی مردم منطقه از نظر وضعیت اقتصادی و معیشتی به وجود خواهد آمد ؛واین پروژه، نقطه پایانی خواهد بود بر فقر وچالشهای سیاسی اجتماعی خشونت باری که سالیان سال است در این منطقه جریان دارد؛اما گویاحقیقت چیزدیگری است و دلایل و شواهد حاکی ازاقداماتی برنامه ریزی شده و هدف مند برای یهودی سازی این منطقه است .به تعبیری دیگر،این پروژه برنامه ای است در راستای محقق ساختن راهبرد اسرائیل بزرگ و انضمام این منطقه ژئو استراتژیک به گستره ارض موعود!

پروژه گاپ ،پروژه ای صهیونیستی.
این پروژه که از اواسط دهه هفتاد مراحل برنامه ریزی آن آغاز شد ،از اواخر دهه هشتاد وارد  پروسه اجرایی گردید. روند اجرای این پروژه از همان ابتد با مشکلات برنامه ریزی شده عدیده ای مواجه گردید. به عنوان مثال، عدم حمایت مالی بانک جهانی از پروژه گاپ،به دلیل فشار های اعمال شده ازجانب کشور های منطقه که علی الظاهر ناشی از نگرانی آنها نسبت به قرار داشتن سرچشمه های رود های دجله و فرات در این منطقه بود، به نوعی زمین سازی برای ورود رژیم صهیونیستی به بهانه سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به این پروژه گردید. آن چه مسلم است این که رژیم صهیونیستی بر اساس نظر بعضی از یهودیان سرشناس ترکیه/مثل اسحق آلاتون یکی از صاحبان صنایع واز اعضای لوبی یهود در این کشور/  پیشاپیش مطالعات و اطلاعات جامعی در ارتباط با این پروژه و چگونگی موفقیت آن دراختیار داشته است! و به همین علت نیز آمادگی خود برای مشارکت در این پروژه و ورود به تمامی مسائل مربوط به گاپ را،در ملاقاتی که در سال 1993 بین هیئت 20 نفره بازدید کننده خود از گاپ واطاق بازرگانی غازی آنتپ صورت می گیرد، اعلام می دارد .
قرائن و شواهد حاکی از آنست که منطقه جنوب شرق ترکیه و پروژه  گاپ همچون شرایط منطقه ،بافت جمعیتی، مشکلات و چالش های قومی و فرهنگی موجود در آن به طور جدی از سوی صهیونیست ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ واین امر بدون کمک و مساعدت عوامل داخلی صهیونیسم بین الملل در ترکیه نمی توانست امکان پذیر باشد! نبایدفراموش کرد که در بر اندازی امپراتوری عثمانی و تاسیس و بنیان گذاری جمهوری جدید ترکیه نقش یهودیان صهیونیست بسیار پررنگ بود.

موقعیت گاپ در گستره سرزمینی ترکیه باتوجه به موقعیت عراق و سوریه

و این نفوذ و تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های دولت های ترکیه از آغازین سالهای مهاجرت برنامه ریزی شده یهودیان سفاردی به سرزمین های عثمانی ادامه داشته و دارد! با این حال چرانباید این احتمال قریب به یقین مطرح شود که پروژه گاپ یک پروژه کاملا صهیونیستی و بخشی از تلاش های آنها برای برپایی اسرائیل بزرگ است!؟ در این رابطه این سخنان پروفسور دکتر رمضان دمیر، یکی از صاحب نظران ترک جای تامل بسیار دارد :
"آنچه که امروز در رسانه ها مطرح است این است که تا به امروز هیچ یک از گروها اعم از ملی گرا ویا اسلامی امکان ابراز وجود نداشته اند،حتی وحتی پروژه جنوب شرق آناتولی (گاپ) نیزکه در اصل و با احتمال بسیار زیاد با حمایت  "امپراتوری جهانیِ مالی و اقتصادیِ یهود " و از جانب کانون ها ی قدرت غربی برای اسرائیل به اجرا در آمده است، محصول طرحی است که در راستای  تحقق دولت  اسرائیل بزرگ  و ارض موعود، به عنوان باور آرمانی یهود قدم به قدم به پیش برده میشود..."(1)
"همچنین گفته می شود که از سه هزار خانواده ای که در حال حاضر ترکیه را اداره می کنند "یهودیان دونمه(ظاهرا مسلمانِ یهودی الاصل) ساباتئیست " هستند که در صورت صحت آن بسیار نگران کننده است...تمامی موسسات و سازمان های دولتی توسط این گروه اداره می شود..."(2).

بدین ترتیب این احتمال بیش از پیش تقویت می شود که پروژه گاپ پروژه ای کاملا صهیونیستی است؛ ودر یک هماهنگی کامل بین یهودیان سفاردی داخل ترکیه و رژیم صهیونیستی به عنوان کار گذار صهیونیسم بین الملل که هویتی کاملا قومی و ایدئولوژیک دارد در دست اجراست.


استان هایی که پروژه گاپ در آنها در حال اجراست

اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه جنوب شرق ترکیه
اقدامات تامل برانگیز رژیم صهیونیستی در منطقه گاپ، چنان گسترده و همجانبه است که توجه رسانه های ارتباطی و افکار عمومی ترکیه وجهان را به طور جدی به خود  معطوف داشته است.واکنش و سخنان مقامات صهیونیستی از سال 1994،یعنی سال آغاز فعالیت های رسمی این رژیم در پروژه گاپ،ورود شرکت های ریز و درشت اسرائیلی به پروژه، باز گردانیدن مهاجران کرد و ترک یهودی الاصل به منطقه،خرید و اجاره مستقیم ویا با واسطه اراضی گسترده در منطقه و ورود همپیمانان مسیحی صهیونیست آن به منطقه همه و همه ،حکایت از هدف گذاری جدی منطقه جنوب شرق آناتولی از سوی صهیونیست های کابالائیست ،در راستای استراتژی بزرگ آنان ،یعنی اسرائیل بزرگ است.
دلایل اهمیت ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه گاپ
گاپ دربرگیرنده اراضی وسیع و گسترده واقع در بین دو رود دجله و فرات است که، مراکز هیدروالکتریک سد ها،تاسیسات مواصلاتی، همه گونه زیر ساخت ها ی لازم،مربوط به کشاورزی ،توریسم ،صنایع، و تاسیسات مربوط به توریسم و پروژه های بسیار دیگراست. هفت گروه پروژه ای بزرگ در این منطقه فعالند.در گاپ 22 سد و 19 سانترال هیدروالکتریک در قالب 13 پروژه در دست اجراست. این پروژه ،پروژه ی بسیار عظمی است که در مساحتی بالغ بر 75.000 کیلومترمربع در حال اجراست. با ایجاد تاسیسات آبیاری در این منطق 1.800.000هکتار از اراضی منطقه تحت آبیاری قرار خواهد گرفت.
این درحالی است که عموما کمبود آب در منطقه خاور میانه مشکلی بسیار جدی است ودر این میان رژیم صهیونیستی از نقطه نظرنیازهای آبی به شدت در مضیقه است   
اصولا " در خاور میانه مشکلی به نام مشکل آب وجود دارد. شاید هم بتوان گفت که در ارتباط با آب مشکلاتی اقتصادی و استراتژیک وجود دارد...
در سال 1986،برای اولین بار احتمال بروز جنگ بر سر مسئله آب در منطقه خاور میانه از طرف مرکز بین المللی بررسی های استراتژی سازمان سیا مطرح گردید. این موسسه که دفتر مرکزی آن در واشنگتن است بد ون هیچ مقدمه ای گزارشی در ارتباط با مسئله آب درخاورمیانه منشر کرد. در این گزارش ، مسائلی همچون ،افزایش بیابان های خشک،کاهش روند جریان آب های رودخانه ها و وپیش ارزش واهمیت آب نسبت به  نفت  ،به عنوان نتایج گزارش درج گریده بود.ضمنا یک پیش گویی نیز صورت پذیرفته بود:"...جنگ ها ی آینده درخاور میانه در ارتباط با تقسیم آب سه رود بزرگ نیل ، اردن و فرات رخ خواهد داد"(3).
میزان آب مصرفی مقرر شده  برای هر نفر در سرزمین های اشغالی، هر روز کمتر می شود. لیبی و سعودی نیز منابع زیرزمین آب خود را مورد بهره برداری قرار داده اند. سوریه وعراق نیز در ارتباط با آینده بسیار نگران هستند. ترکیه و ایران نیز کمی بیش از آب مورد نیاز خود را دارا هستند.قیمت آب رفته رفته همانند نفت اهمیت می یابد. افزایش رقابت بین همسایگان در ارتباط با آب روز به روز آنها را به سمت وسوی رویارویی های نظامی احتمالی سوق می دهد. بعضی از دولت های منطقه قدرت انحصاری کردن منابع آب با بهره گیری از سد ها و بکار گیری تاسیسات آبی را دارا می باشند.
هم اکنون اسرائیل از آبهای رودخانه های شریعه غربی،نهر اردن ویرموک کمال بهره برداری رامی نماید.گفته می شود که کشور کلیدی آغاز گر بحران در منطقه خاور میانه اسرائیل است.در حال حاضر بخش بزرگی از آب موردنیاز اسرائیل از منابع آبی دریاچه طبریه تامین می شود. آبشخور آب دریاچه طبریه نیز رود لیتانی است که از لبنان جریان داشته و کنترل آن درخارج ازاسرائیل قرادرد.درهنگامه اشغال جنوب لبنان این مشکل برطرف شده بود. در نقشه سرزمین های اشغالی ارائه شده در کنفرانس صلح ورسای در سال 1919 توسط صهیونیست ها ،نهر لیتانی  نیز در آن گنجانیده شده بود؛واسرائیل درحمله سال 1982 به لبنان در صدد بود تا نهر لیتانی را ضمیمه سرزمینهای اشغالی نماید.(4)
کاسته شدن سطح آب دریاچه طبریه ،به عنوان مهمترین منبع آب رژیم صهیونیستی نگرانی های جدی ای را موجب گردیده است .رافائل ایتان ،رئیس شاخه نظامی موساد در دهه 60 موسوم به LAKAM ،و رئیس ستاد ارتش اسرائیل در سال های 1978-1983 و عامل کشتار صبرا و شتیلا که در سال 1968به عنوان  مشهورترین جاسوس اسرائیل درراس لاکام قرار داشت،به عنوان وزیر کشاورزی در ده نود  هشدا رمی دهد که: هیچگاه تاکنون حجم آب دریاچه طبریه تا به این قدرکاسته نشده بود.منابع ذخیر آب اسرائیل با خطر روبروست(5).او همچنین اعلام داشته بود که کمبود منابع آب اسرائیل را تهدید میکند(6)
این امر نشانگر آن است که اسرائیل به خاطر آب هیچ گریریزی از جنگ ندارد. چنان که نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین نیز اعلام داشته بود. امیدوارم که مسلئه آب نیازبه راه حل نظامی نداشته باشد(7)
یکی ازمهم ترین علل اشغال مناطق شریعه غربی و جنو ب لبنان از جانب رژیم صهیونیستی نیز وجود منابع غنی آب دراین مناطق بوده است. تپه ها جولان مناطقی بارانی و پر آب است. اسرائیل نمی تواند از این مناطق چشم پوشی کند.از طرف دیگر اسرائیل بخشی از دریاچه طبریه راکه متعلق به سوریه رانیز به اشغال خود درآورده است،و آب تمام دریاچه را به خود اختصاص داده است.چرا که مشروب نمودن آب دریا اقدامی بسیار پر هزینه است.این امر تورم را نیز دراسرائیل دامن می زند...
بر اساس بر آورد وزارت کشاورزی رژیم صهیونیستی،جمعیت سرزمین های اشغالی در سال 2020 با ضریب رشد 42% به هشت ونیم میلیون بالغ خواهد گردید. به تبع افزایش جمعیت شهری نیاز به مسکن نیز پدید خواهد آمدو برای تامین آن حد اقل 18% از اراضی کشاورزی از دست خواهد رفت. علاوه براگر در نظر گرفته شود که بیش از نصف میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی که درحال حاضر بالغ بر 700 میلیون مترمکعب است نیز در آینده قابل تامین نخواهد بود ،رژیم صهیونیستی در آینده از نقطه نظر محصولات کشاورزی نیز در مضیقه  شدیدی قرا خواهد گرفت. کارشناسان اعلام می دارند که در سال 2020 به نسبت افزایش جمعیت ،میزان نیاز به محصولات کشاورزی نیزاحتمالا افزایش خواهد یافت؛لذا این کشور که در حال حاضر صادرکننده محصولا کشاروزی است با درنظر گرفتن 360 هزار هکتار اراضی کشاورزی و منابع آبی ناکافی،در آینده قادر به تولیدات کافی در این زمینه نخواهد بود.
دراین که رژیم صهیونیستی به عنوان کار گزار صهیونیسم بین الملل در صدد محقق ساختن راهبرد دولت بزرگ اسرائیل به وسعت از نیل تافرات است،هیج تردیدی  وجود ندارد.شاید امروز رژیم صهیونیستی بتواند با تکنولوژی نظامی و قابلیت های خود بسیاری از اهداف مربوط به این راهبرد بزرگ را محقق سازد ،اما نمی تواند آنچه را که به دست آورده است را به علت کنی  نیروی نطامی و جمعیت خود در طولانی مدت حفظ کند؛حال برای محقق ساختن این امر تنها کاری که باید انجام دهد افزایش نیروی نظامی خود است؛برای توسعه نیروی نظامی خود لاجرم باید جمعیت خود را افزایش دهد . بر اساس برآوردهای انجام گرفته در این رابطه حداقل جمعیت لازم برای اینکار دست یازی به جمعیتی 20 میلیونی است؛در صورت وجود چنین جمعیتی نیز  تامین نیازهای غذایی آنان در وسعت فعلی سرزمین های اشغالی ممکن و مقدور نخواهد بود؛بدین ترتیب جای طرح این سوال است که این نیاز ها از کجا تامین خواهدشد؟ تنها جای مناسب برای این امر در منطقه نیز گاپ است؛برای اینکار نیز ابتدا باید زیر ساخت ها را آماده ساخت. یعنی باید در گاپ صاحب زمین شود ،در آن نیازهای لازم خود را فراهم خواهد ساخت و سایه آن به جمعیت مورد نیاز خود دست خواهد یافت(8).
به همین دلیل نیز منطقه گاپ، در این رابطه گزینه ای راهبردی به حساب آمده، وتلاش می شود تا راهبرد دولت اسرائیل بزرگ نه درسرزمین های بیابانی وخشک ،که با پروژه های" آب صلح"(9)، در سرزمین های سرسبز و حاصل خیزتحقق یابد. از نقطه نظر رهبران اسرائیل نیز محور بحران آب در منطقه خاور میانه  اسرائیل است. رافائل ایتان وزیر کشاورزی اسرائیل در این رابطه گفته بود که : موضوع آب در منطقه هم چون بمب ساعتی است(10)
حال با توجه به این موارد و مشکل فزاینده آب در منطقه خاورمیانه ، قطعا آب فراوان موجود در منطقه گاب، میتواند ازدلایل راهبردی تلاش های اسرائیل برای مسلط شدن بر این منطقه به حساب آید؛ تادر فرایند این سیطره امکانات لازم برای رشد جمعیتی وتامین موادغذایی مورد نیاز جمعیت چند ده میلیونی آتی یهودی را برای دست یازی به اهداف توسعه طلبانه خود در رابطه با ارض موعود ومحقق ساختن دولت اسرائیل بزرگ فراهم آید.
زِوی اِلپلی(11)نیز در سال 1995 به عنوان سفیر رژیم صیونیستی این نیاز را مورد اشاره قرار داده و اعلام داشته بود: در ترکیه هم آب فراوان است و هم خاک (مستعد برای کشاورزی)؛ در حالی که ما(رژیم صهیونیستی) فاقد هردوی آنها هستیم

پروژه یهودی سازی منطقه جنوب شرق آناتولی
علاوه بر اهداف یاد شده ،که تنها بخشی از اهداف راهبردی تعین شده از جانب صهیونیزم کابلائیست برای بر پایی دولت اسرائیل بزرگ به حساب می آیند، فرایند یهوی سازی منطقه جنوب شرق آناتولی به عنوان بخشی از گستره سرزمینی ارض موعود،با مشارکت ، همکاری و حمایت کار گذاران  و عوامل داخلی صهیونیسم جهانی در ترکیه درحال اجراست. لازم یه یاد آوریست که یهودیان ترکیه از یهودیان سفاردی به حساب می آیند که در سال 1492 توسط سلطان عثمانی و در پی اقدامی مشکوک ،که به احتمال بسیار زیاد توسط کابالائیست های اسپانیا برنامه ریزی شده و در فرایند دیاسپورای یهود به اجرا گذاشته شده بود، به سرزمینهای عثمانی آورده شدند.اما آنان امروز خود را نتنها میهمان که  خود را صاحبان سرزمین های مقدس واقع در  منطقه جنوب شرق ترکیه و مکان های مقدسی همچون اورفا زادگاه حضرت ابراهیم(ع) می دانند؛و خود رانه میهمان که صاحبان خانه قلمداد می نمایند.رژیم صهیونیستی نیز با تقویت این باورها، اقدامات معتنابهی را در روند یهودی سازی منطقه گاپ سازماندهی نموده وبه مرحله اجرا گذارده است که اهم این اقدامات به شرح ذیل است:


موقعیت پروژه گاپ درنقشه ترکیه

پروژه افزایش جمعیت یهودی منطقه گاپ
اولین اقدام رژیم صهیونیستی در روند یهودی سازی منطقه، سازمان دهی باز گشت  مجدد ترک ها وکردهای یهودی تباری بود که در حد فاصل سال های 1948-1954 برای استقرار در سرزمین های اشغالی، ترکیه را ترک کرده بودند. بر اساس اعلام موسسه آمار دولتی اسرائیل ،تعداد ترک های (یهودی ) مهاجرت نموده به اسرائیل  از پیش از سال 1948 تاسال 2001 بالغ بر 70407 نفر بوده است. اگر ترکهایی که به عنوان گردشگربه سرزمین های اشغالی سفر نموده و سپس در آنجا ساکن گردیدند نیز به این رقم اضافه گردد، این تعداد به 80000 بالغ خواهد گردید. گفته می شودکه این مهاجرت ها تحت تاثیر "پروپاگاندای صهیونیستی"، در حد فاصل سال های 1948- 1954 انجام پذیرفت.علاوه بر آن مشارکت آنها برای ایجاد یک دولت یهودی پس از 2000 سال آوارگی /دیاسپورا/ میتوانست عامل موثر دیگری در این مهاجرت به حساب آید.خبر بازگشت ترک های یهودی تبار و استقرار آنها در منطقه گاپ در سپتامبر سال 1994 در یک برنامه تلویزیونی باعنوان باتوم شو در کانال دی ترکیه توسط نسیم لوی نماینده جماعت یهودیان ترکیه رسما اعلام گردید.
برنامه ریزی آمدن زنان یهودی باردار، از سرزمین های اشغالی  به شانلی اورفا و وضع حمل آنان در این شهر اقدام تامل برانگیر دیگری که صهیونیست ها در این رابطه به آن دست یازیده اند. این تلاشی است برای تغییر ترکیب جمعیتی منطقه که پیامد های سیاسی و امنیتی جدید را در آینده برای دولت ترکیه در پی خواهد داشت؛کودکانی یهودی ای  که امروز در شانلی اورفا متولد می شوند پس از 20 سال میتوانند به زادگاه خود  - شانلی اروفا- که د رشناسنامه های آنان درج گردیده است باز گردند و به طور طبیعی نیز شهروند ترکیه به حساب می آیند.بدین ترتیب علاوه بر تغییر نسب جمعیتی مسلمان –یهودی و افزایش جمعیت یهودی در منطقه، میتوانند مسائل سیاسی امنیتی مهمی را در ارتباط با سرنوشت منطقه بازی نمایند.

خرید اراضی توسط شخصیت های حقیقی وحقوقی یهودی در گاپ
اخیرا بخشی از گزارش های محرمانه و بعضا سری موجود درآرشیوهای سازمان های اطلاعاتی ترکیه ،در ارتباط با گاپ در این کشور متشر شده است که در بردارنده برنامه های نگران کننده ایست که توسط یهودیان صهیونیست در منطقه گاپ با هدف یهودی سازی آن در حال انجام است.


کتاب"گزارش سری گاپ در بایگانی های اطلاعاتی" که اخیرا به قلم پژوهش گر و روزنامه نگار ترک ،حسن تاشکین انتشار یافته است


در گزارش های انتشار یافته در این رابطه ، ترفند ها ی مکارانه و حیله گرانه صهیونیست ها ی کابالائیست و روشهای مورد استفاده آنها در خرید اراضی  منطقه گاپ مورد برسی و واکاوی قرارگرفته است .اقداماتی که زمینه قانونی آن توسط مجلس ملی ترکیه- که انباشته از فراماسون ها و دنمه های یهودی است - با تصویب " قانون خرید زمین و مستقلات توسط خارجیان و بیگانگان "که در زمان حاکمیت دولت اسلام گرای حزب توسعه و ترقی  مهیا گردید!(12) این اقدام مجلس ترکیه بسیار تامل برانگیر بود، چراکه بر اساس این قانون از سویی هرگونه مانع قانونی از مقابل پای ایونجلیک ها به مثابه طلایه داران ارتش صلیبی برای تصرف غیر مسلحانه بایبلند ویا همان سرزمین انجیل برداشته می شد؛و از سوی دیگر امکان سرازیر شدن صهیونیست های کابالائیست به مناطق جنوب شرق ترکیه و یا همان حوزه گاپ ، که در راستای تحقق راهبرد اسرائیل بزرگ هدف گذاری شده است را فراهم می سازد .
بررسی این اقدامات ،با توجه به حجم بسیار زیاد آن فرصتی فراخ را می طلبد که در این مقال این مجال فراهم نیست . فلذا تنها به توضیحات مختصری در این رابطه قناعت خواهد شد. با شد که در یک بررسی مفصل ، ابعاد این توطئه خطر ساز برای امت اسلامی و جهان اسلام بیش ازپیش روشن گردد.اما اهم اقداماتی که در این رابطه از جانب صهیونیست های کابالائست، که با " راه نمای عمل " قرار دادن آموزه های توراتی – کابالائی ، در فرایند توسعه طلبی ارضی ،در پی محقق ساختن " طرح مسیح " و بر پایی دولت اسرائیل بزرگ در دست انجام است عبارتند از:
•    استفاده از شخصیت های حقیقی وحقوقی  یهودی محلی برای خرید زمین و مستقلات و اراضی کشاورزی

•    اقدام به خرید مستقیم اراضی توسط شرکت های اسرائیلی فعال در منطقه

•    فراخوان یهودیان برای آمدن به منطقه گاپ و خرید زمین و مستقلات توسط آنان

•    ایجاد شرکت ها ی مشترک با طرف های ترک (غالبا یهودی)با هدف خارج ساختن خود از آماج حملات و انتقادات افکار عمومی
بر اساس گزارش های منتشر شده از جانب منابع اطلاعاتی ترکیه ،رژیم صهیونیستی در چارچوب یک طرح کاملا محرمانه در صدد در اختیار گیری کلیه منابع آبی موجود در گاپ بوده ودر این راستا، درلوای همکار یهای تکنولوژیک وتحت عنوان پروژه های آبیاری با شرکت های ترک واردهمکاری های مشترک شده است. به عنوان مثال همکار یهای مشترک در زمینه آب و آبیاری بین دوشرکت اکینجی لر/ Ekinciler /و ایچ تاش/ İçtaş / و شرکت Tahal Consulting Ltd رژیم صهیونیستی در قالب TEİ در این رابطه قابل ذکر است حدود 81 شرکت خارجی در گاپ فعالند که 73 شرکت از آنها متعلق به صهیونست هاست .در این رابطه شمارگان بخشی از شرکت ها ی فعال در منطقه گاپ خود گویا بسیار از مطالب است:

بخشی ازشرکت هایی که در منظقه گاپ فعالند:(13)
MAN (Mardin Enerji)ازکشور آلمان فعال در زمینه  انرژی و گاز فعال در ماردین
Özhan Kimya اوزهان  شیمی  از کشور ایتالیا در زمین مواد پاک کننده
Sanex از کشور بلغارستان  شرکت تجاری در ماردین
Bizaf از کشور عراق شرکت تجاری در ماردین
Ms شرکت مشترک عراقی – اردنی از کشور عراق شرکت تجاری در ماردین
Lazer (Hasbab ort) از کشور ایتالیا  شرکت تولید منسوجات در دیاربکر
Rama از کشور سوریه فعال در زمینه تولید شیرین بیاندر غازیان تپ
Nanhttan  از کشور اسرائیل در زمینه تولید منسوجات در آدی یامان
Naan از کشور سرائیل فعال در زمینه سیستم های آبیاری در کل منطقه گاپ
Netafim از کشور اسرائیل فعال در زمینه سیستم های آبیاری در کل منطقه گاپ
شرکت مشترک ترک – آمریکایی فعال در زمینه تولید آب معدنی و کشاورزی در شانلی اورفا
شرکت مشترک تر ک – اسرائیلی فعال در زمینه تولید اسید سیتریک در آدی یامان
شرکت مشترک آمریکایی –سوئدی- ترک فعا ل در بخش کشاورزی در آدی یامان
NVT Perenco از کشور آمریکا فعال در زمینه جستجوی نفت در دیاربکر
ALAADDIN MIDDLEEST از کشور آمریکا فعال در زمینه جستجوی نفت در دیار بک
DOWELL SCHLUMBERGER از کشور آلمان فعال در زمینه نفت و خدمات جانبی در دیاربک
GI از کشور آمریکا فعال در زمینه پژوهش های نفتی در آدی یامان
Merhav از کشور اسرائیل  فعال در زمینه آبیاری و کشاورزی

KOÇ-ATA  یا همان شرکت اسرائیلی موهلر فعال درزمینه فرآورده های لبنی و تولید گوشت گاو در شانلی اورفا
Alarko شرکت مشرک ترک – اسرائیلی فعال درزمینه  تکنولوژی کشاورزی در کل منطقه گاپ
SUBOR شرکت مشترک آمریکایی – اسرائیلی فعا ل در زمینه تولید لوله
ASHTROM از کشور اسرائیل فعال در امور آبیاری فعال در شانلی اورفا
SOLEH ازکشور اسرائیل فعال در زمینه آبیاری  در شانلی اورفا
BONEH از کشور اسرائیل  فعال در زمینه آبیاری در شانلی اروفا
TALAH از کشور اسرائیل فعال در زمینه امور آبیاری در شانلی اروفا
T-Eازکشور اسرائیل فعال درزمینه بررسی منابع زیرزمینی درشانلی اورفا

شرکت هایی که در مناقصه های بزرگ پروژه گاپ  شرکتدارند(14)
-------------------------------------------------------------

MERIT INTERNATIONAL INC
از اسرائیل
BERTI-BRUDO-JAKOP BEHAR
از اسرائیل
ZINKAL
از اسرائیل
ARAT LTD
از اسرائیل
PAL – YAL, MERAZ
از اسرائیل
SORTEL B.V  ازکشور هلند
KOÇ HOLDING – SUMITOMOشرکت مشترک  ژاپنی – ترکیه ای
علاوه بر موارد یاد شده اقدامات معتنابه دیگری از سوی عوامل رژیم صهیونیستی با هدف برجسته سازی فرهنگ و آموزه های یهودی در منطقه صورت می پذیرد که از جمله آنها :
تلاش برای خرید مکانی به مبلغ یک میلون دلارو ساختن موزه ای به نام موشه دایان رئیس ستاد مشترک پیشین رژیم صهیونیستی درهاشمیه مرکزی در شانلی اورفا که به علت مخالفت با آن عملی نگردید ویا طرح بازسازی مکانی موسوم به چاه یعقوب (ع) واقع در حراٌن (15)

سخن آخر:
ترکیه سرزمینی است که برای یهود و راهبرد توراتی – کابالائی آنها یعنی برپایی دولت اسرائیل بزرگ از اهمیت بسیاری بر خوردار است.چرا که :
بخش هایی ازاین سرزمین ،خصوصا منطقه جنوب شرق آناتولی در قلمرو سرزمین ارض موعود و دولت اسرائیل بزرگ قرار دارد.
انتقال یهودیان از اسپانیا به سرزمین های عثمانی آنهم بدون هیچ مقدمه ای به دستور سلطان عثمانی و توسط کشتی های امپراتوری امری مشکوک و بسیار قابل تامل است
نفوذ و رخنه یهودیان سفاردی با باور های کابالائی در دولت امپراطوری و تاثیرگذاری آنها بر روند امور و تصمیم گیری ها دولت عثمانی درطول اقتدار آن  امری است که از سوی بسیار از محققان ترک وغیر ترک اعم از مسلمان وغیر مسلمان موردتائید و تاکید است.
دلایل و شواهد نشانگر آن است که یهود در براندازی دولت عثمانی خصوصا پس از مخالفت سلطان عبدالحمید با خواسته هرزل به نمایندگی از صهیونیست های کابالائیست مبنی بر واگذاری سرزمین فلسیطن به آنها،دخالت جدی داشته و آن را تنها راه جدایی فلسیطن از سرزمین های عثمانی و تشکیل دولت یهود در آن میدانستند.
پس از براندازی و فروپاشی امپراطوری عثمانی نیز نفوذ و سیطره یهود و کار گذاران داخلی آنها  بر امور ترکیه همچنان پابرجا بوده و ادامه دارد.
پروژه گاپ پروژه ای است که در راستای تحقق راهبرد اسرائیل بزرگ به عنوان راهبرد بزرگ یهود هدفگذاری شده و تلاش برای یهودی سازی وجداساختن آن از قلمرو سرزمینی ترکیه بسیار جدی و درازمدت است .
طرح جداسازی جنوب شرقی ترکیه از سالیان قبل و در راستای چالشهای قومی منطقه و با هدف برپایی دولت کردی از سوی صهیونیست ها برای میان مدت برنامه ریزی شده است که از آن به عنوان اسرائیل دوم نام برده می شود.
اما گوئیا تقدیر منطقه چیز دیگری است و بیداری اسلامی تمامی ملل مسلمان منطقه از جمله برادران و خواهران مسلمان مان د رترکیه  رانیز در برگرفته و می رود تا منطقه ،در سایه اتحاد و یک پارچگی امت اسلامی از لوث وجود کانون کانون فتنه و فساد رژیم صهیونیستی پاک گردد انشا الله.
نصیر صاحب خلق


پینوشت ها:
1.    http://www.rdemir.com/makalelergsboncekilergoster.aspx?m=15
2.    همان منبع
3.    Tempo, 10-16 Haziran 1990
4.    Türkkaya Ataöv, Turkish Daily News, 19 Şubat 1993
5.    Dangerous Liaison, Andrew and Leslie Cockburn, sf.85
6.    Şalom, 9 Ocak 1991
7.     Sabah, 22 Aralık 1992
8.    http://webcache.googleusercontent.com
9.     لازم به یاد آوری است که پروژه آب صلح درمقطعی اززمان که سناریو های جنگ بین  سوریه و ترکیه شکل گرفته بود ،مطرح گردید، صهیونیست ها ضمن تلاش برای گرفتن ماهی از آب گل آلود مصمم بودند تااین پروژه را مصادره به مطلوب نمایند و در لوای این پروژه، رسانیدن آب لازم به سرزمین های اشغالی را ممکن سازند. در قالب "پروژه آب صلح" طرح انتقال آب فرات از سوریه به اردن و سپس به اسرائیل برنامه ریزی شده بود.
10.    Hürriyet, 14 Temmuz 1991
11.    zui elpelceg
12.    این قانون که به قانون به قانون مالکیت خارجان موسوم است در تابسان سال 2003  زمینه سازی هدر مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید
13.    http://www.frmtr.com/turkiyeye-sahip-cik/3287248-gap-israilin-isgali-ya-da-sonun-baslangici.html
14.    http://webcache.googleusercontent.com
15.    همان منبع

تاریخ آخرین به روز رسانی سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۳۶

1 نظر

  • لینک نظر اسماعیل جمعه ۰۳ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۴ نوشته شده توسط اسماعیل

    با سلام خدمت مدیر سایت
    بنده در زمینه پروژه گاپ و تاثیرات آن در منطقه مشغول تحقیقات هستم. در صورتی که منابع موثری برای کمک به پروژه در دست دارید در صورت امکان به این آدرس ایمیل بزنید.

نوشتن نظر