ماهنامه موعود شماره 165

شنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۸
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

من نمی‌توانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم، بزرگ‌تر از این است. نمی‌توانم بگویم شخص اوّل است،  برای اینكه دومی در كار نیست. ایشان را نمی‌توان با هیچ تعبیری تعبیر كنیم الّا همین كه مهدی موعود، علیه السّلام، است.  امام خمینی (ره)