گاپ؛ پروژه‌ای صهیونیستی

گاپ؛ پروژه‌ای صهیونیستی

سه شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۵۱
امتیاز این گزینه
(7 آرا)

اوّلین اقدام رژیم صهیونیستی در روند یهودی‌سازی منطقه، سازمان‌دهی بازگشت مجدّد ترک‌ها وکردهای یهودی تباری بود که در حدّ فاصل سال‌های 1948 ـ 1954 م. برای استقرار در سرزمین‌های اشغالی، ترکیه را ترک کرده بودند. بر اساس اعلام مؤسّسۀ آمار دولتی اسرائیل، تعداد ترک‌های (یهودی) مهاجرت نموده به اسرائیل پیش از سال 1948 تا سال 2001 م.

اشاره: در شمارۀ پیش مجلۀ «موعود» به تفضیل دربارۀ منطقۀ شرق آناتولی و گاپ مطالبی آورده شد. در این شماره به مبحث مهمّی در این باره می‌پردازیم.

پروژۀ یهودی‌سازی منطقۀ جنوب شرق آناتولی
علاوه بر اهداف یاد شده که تنها بخشی از اهداف راهبردی تعیین شده از جانب صهیونیسم کابالائیست برای بر پایی دولت اسرائیل بزرگ به حساب می‌آیند، فرایند یهودی‌سازی منطقۀ جنوب شرق آناتولی به عنوان بخشی از گسترۀ سرزمینی ارض موعود، با مشارکت، همکاری و حمایت کارگزاران و عوامل داخلی صهیونیسم جهانی در «ترکیه» در حال اجراست. لازم به یادآوری است که یهودیان ترکیه از یهودیان سفاردی به حساب می‌آیند که در سال 1492 م. توسط سلطان عثمانی و در پی اقدامی مشکوک ـ که به احتمال بسیار زیاد، توسط کابالائیست‌های «اسپانیا» برنامه‌ریزی شده و در فرایند دیاسپورای یهود به اجرا گذاشته شده بود ـ به سرزمین‌های عثمانی آورده شدند؛ امّا آنان امروز خود را مهمان نمی‌دانند؛ خود را صاحبان سرزمین‌های مقدّس واقع در منطقۀ جنوب شرق ترکیه و مکان‌های مقدّسی همچون «اورفا» زادگاه حضرت ابراهیم(ع) می‌دانند. رژیم صهیونیستی نیز با تقویت این باورها، اقدامات قابل توجّهی را در روند یهودی‌سازی منطقۀ گاپ سازماندهی نموده و به مرحلۀ اجرا گذارده است که اهمّ آنها به شرح زیر است:

پروژۀ افزایش جمعیت یهودی منطقۀ گاپ
اوّلین اقدام رژیم صهیونیستی در روند یهودی‌سازی منطقه، سازمان‌دهی بازگشت مجدّد ترک‌ها وکردهای یهودی تباری بود که در حدّ فاصل سال‌های 1948 ـ 1954 م. برای استقرار در سرزمین‌های اشغالی، ترکیه را ترک کرده بودند. بر اساس اعلام مؤسّسۀ آمار دولتی اسرائیل، تعداد ترک‌های (یهودی) مهاجرت نموده به اسرائیل پیش از سال 1948 تا سال 2001 م.
بالغ بر 70407  نفر بوده است. اگر ترک‌هایی که به عنوان گردشگر به سرزمین‌های اشغالی سفر نموده و سپس در آنجا ساکن گردیدند نیز به این رقم اضافه گردد، این تعداد به 80000 بالغ خواهد گردید. گفته می‌شودکه این مهاجرت‌ها تحت تأثیر «پروپاگاندای صهیونیستی»، در حدّ فاصل سال‌های 1948 - 1954 م. انجام پذیرفت. علاوه بر آن مشارکت آنها برای ایجاد یک دولت یهودی پس از 2000 سال آوارگی (دیاسپورا) می‌توانست عامل مؤثّر دیگری در این مهاجرت به حساب آید. خبر بازگشت ترک‌های یهودی‌تبار و استقرار آنها در منطقۀ گاپ در سپتامبر سال 1994 م. در یک برنامۀ تلویزیونی با عنوان «باتوم شو» در «کانال دی» ترکیه توسط نسیم لوی، نمایندۀ جماعت یهودیان ترکیه رسماً اعلام گردید.
برنامه‌ریزی آمدن زنان یهودی باردار، از سرزمین‌های اشغالی به «شانلی اورفا» و وضع حمل آنان در این شهر اقدام تأمّل برانگیز دیگری است که صهیونیست‌ها در این باره

به آن دست یازیده‌اند. این تلاشی است برای تغییر ترکیب جمعیتی منطقه که پیامد‌های سیاسی و امنیّتی جدید را در آینده برای دولت ترکیه در پی خواهد داشت؛ کودکان یهودی‌ای که امروز در شانلی اورفا متولّد می‌شوند، پس از 20 سال می‌توانند به زادگاه خود، شانلی اروفا که در شناسنامه‌های آنان درج گردیده است، باز گردند و به طور طبیعی نیز شهروند ترکیه به حساب می‌آیند. بدین ترتیب علاوه بر تغییر نسبی جمعیّتی مسلمان ـ یهودی و افزایش جمعیت یهودی در منطقه، می‌توانند مسائل سیاسی امنیّتی مهمّی را در ارتباط با سرنوشت منطقه بازی نمایند.

خرید اراضی توسط شخصیّت‌های حقیقی و حقوقی یهودی در گاپ
اخیراً بخشی از گزارش‌های محرمانه و بعضاً سرّی موجود درآرشیوهای سازمان‌های اطّلاعاتی ترکیه، دربارۀ گاپ در این کشور منتشر شده که در بردارندۀ برنامه‌های نگران کننده‌ای است که توسط یهودیان صهیونیست در منطقۀ گاپ با هدف یهودی‌سازی آن در حال انجام است.
در گزارش‌های انتشار یافته در این باره، ترفندهای مکّارانه و حیله‌گرانۀ صهیونیست‌های کابالائیست و روش‌های مورد استفادۀ آنها در خرید اراضی منطقۀ گاپ مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است. اقداماتی که زمینۀ قانونی آن توسط مجلس ملّی ترکیه ـ که انباشته از فراماسون‌ها و دونمه‌های یهودی است ـ با تصویب «قانون خرید زمین و مستقلّات توسط خارجیان و بیگانگان» که در زمان حاکمیّت دولت اسلام‌گرای حزب توسعه و ترقّی مهیّا گردید!1 این اقدام مجلس ترکیه بسیار تأمّل برانگیر بود؛ زیرا بر اساس این قانون، از سویی هر گونه مانع قانونی از برابر ایوانجلیک‌ها به مثابه طلایه‌داران ارتش صلیبی برای تصرّف غیر مسلّحانه «بایبلند» یا همان سرزمین انجیل برداشته می‌شد و از سوی دیگر، امکان سرازیر شدن صهیونیست‌های کابالائیست به مناطق جنوب شرق ترکیه یا همان حوزۀ گاپ را که در راستای تحقّق راهبرد اسرائیل بزرگ هدف‌گذاری شده است، فراهم می‌سازد.
اهمّ اقداماتی که دربارۀ طرح گاپ از جانب صهیونیست‌های کابالائیست در دست انجام است، با «راهنمای عمل» قرار دادن آموزه‌های توراتی، کابالایی، در فرایند توسعه‌طلبی اراضی در پی محقّق ساختن «طرح مسیح» و برپایی دولت اسرائیل بزرگ در دست انجام است، صورت می‌گیرند.
این اقدامات به طور مختصر عبارتند از:
* استفاده از شخصیّت‌های حقیقی و حقوقی یهودی محلّی برای خرید زمین و مستقلّات و اراضی کشاورزی؛
* اقدام به خرید مستقیم اراضی توسط شرکت‌های اسرائیلی فعّال در منطقه؛
* فراخوان یهودیان برای آمدن به منطقۀ گاپ و خرید زمین و مستقلّات توسط آنان؛
* ایجاد شرکت‌های مشترک با طرف‌های ترک (غالباً یهودی) با هدف خارج ساختن خود از آماج حملات و انتقادات افکار عمومی؛
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جانب منابع اطّلاعاتی ترکیه، رژیم صهیونیستی در چارچوب یک طرح کاملاً محرمانه درصدد در اختیارگیری کلّیۀ منابع آبی موجود در گاپ بوده و در این راستا، در لوای همکاری‌های تکنولوژیک و تحت عنوان پروژه‌های آبیاری با شرکت‌های ترک وارد همکاری‌های مشترک شده است. به عنوان مثال همکاری‌های مشترک در زمینۀ آب و آبیاری بین دو شرکت «اکینجی لر» / Ekinciler / و ایچ تاش/ İçtaş / و شرکت Tahal Consulting Ltd رژیم صهیونیستی در قالب TEİ در این باره قابل ذکر است، حدود 81 شرکت خارجی در گاپ فعّالند که 73 شرکت از آنها متعلّق به صهیونست‌هاست. در این رابطه شمارگان بخشی از شرکت‌های فعّال در منطقۀ گاپ خود گویای بسیاری از مطالب است.
بخشی از شرکت‌هایی که در منطقۀ گاپ فعّالند،2 عبارتند از:
MAN Mardin Enerji ازکشور «آلمان» فعّال در زمینۀ انرژی و گاز فعّال در «ماردین»؛
Özhan Kimya اوزهان شیمی از کشور ایتالیا در زمینۀ موادّ پاک کننده؛
Sanex از کشور «بلغارستان» شرکت تجاری در ماردین؛
Bizaf از کشور «عراق» شرکت تجاری در ماردین؛
Ms شرکت مشترک عراقی ـ اردنی از کشور عراق شرکت تجاری در ماردین؛
(Lazer Hasbab ort) از کشور ایتالیا شرکت تولید منسوجات در «دیاربکر»؛
Rama از کشور «سوریه» فعّال در زمینۀ تولید شیرین بیان در «غازیان تپ»؛
Nanhttan از  اسرائیل در زمینۀ تولید منسوجات در «آدی یامان»؛
Naan از  اسرائیل فعّال در زمینۀ سیستم‌های آبیاری در کلّ منطقۀ گاپ؛
Netafim از  اسرائیل فعّال در زمینۀ سیستم‌های آبیاری در کلّ منطقۀ گاپ؛
شرکت مشترک ترک ـ آمریکایی فعّال در زمینۀ تولید آب معدنی و کشاورزی در «شانلی اورفا»؛
شرکت مشترک ترک ـ اسرائیلی فعّال در زمینۀ تولید اسید سیتریک در آدی یامان؛
شرکت مشترک آمریکایی ـ سوئدی‌ ـ ترک فعّال در بخش کشاورزی در آدی یامان؛
NVT Perenco از کشور آمریکا فعّال در زمینۀ جست‌وجوی نفت در دیاربکر؛
ALAADDIN IDLEEST از کشور آمریکا فعّال در زمینۀ جست‌وجوی نفت در دیاربکر؛
DOWELL SCHLUMBERGER از کشور آلمان فعّال در زمینۀ نفت و خدمات جانبی در دیاربکر؛
GI از کشور آمریکا فعّال در زمینۀ پژوهش‌های نفتی در آدی یامان؛
Merhav از  اسرائیل فعّال در زمینۀ آبیاری و کشاورزی؛
KOÇ-ATA یا همان شرکت اسرائیلی موهلر فعّال در زمینۀ فرآورده‌های لبنی و تولید گوشت گاو در شانلی اورفا؛
Alarko شرکت مشترک ترک ـ اسرائیلی فعّال در زمینۀ  تکنولوژی کشاورزی در کلّ منطقۀ گاپ؛
SUBOR شرکت مشترک آمریکایی ـ اسرائیلی فعّال در زمینۀ تولید لوله؛
ASHTROM از  اسرائیل فعّال در امور آبیاری فعّال در شانلی اورفا؛
SOLEH از اسرائیل فعّال در زمینۀ آبیاری در شانلی اورفا؛
BONEH از  اسرائیل فعّال در زمینۀ آبیاری در شانلی اروفا؛
TALAH از  اسرائیل فعّال در زمینه امور آبیاری در شانلی اروفا؛
T-E از اسرائیل فعّال در زمینۀ بررسی منابع زیرزمینی در شانلی اورفا.

شرکت‌هایی که در مناقصه‌های بزرگ پروژۀ گاپ  شرکت دارند3، نیز عبارتند از:
MERIT INTERNATIONAL INC از اسرائیل؛
BERTI-BRUDO-JAKOP BEHAR از اسرائیل؛
ZINKAL از اسرائیل؛
ARAT LTD از اسرائیل؛
PAL – YAL, MERAZ از اسرائیل؛
SORTEL B.V از کشور هلند؛
KOÇ HOLDING – SUMITOMO شرکت مشترک  ژاپنی ـ ترکیه‌ای؛
علاوه بر موارد یاد شده اقدامات قابل توجّه دیگری از سوی عوامل رژیم صهیونیستی با هدف برجسته‌سازی فرهنگ و آموزه‌های یهودی در منطقه صورت می‌پذیرد که از جملۀ آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تلاش برای خرید مکانی به مبلغ یک میلیون دلار و ساختن موزه‌ای به نام موشه دایان، رئیس ستاد مشترک پیشین رژیم صهیونیستی در «هاشمیۀ مرکزی» در شانلی اورفا
که به علّت مخالفت با آن عملی نگردید؛
طرح بازسازی مکانی موسوم به چاه یعقوب(ع) واقع در حرّان.4

سخن آخر
ترکیه سرزمینی است که برای یهود و راهبرد توراتی،  کابالایی آنها، یعنی برپایی دولت اسرائیل بزرگ از اهمّیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا:
ـ بخش‌هایی از این سرزمین، خصوصاً منطقۀ جنوب شرق آناتولی در قلمروی سرزمین ارض موعود و دولت اسرائیل بزرگ قرار دارد.
انتقال یهودیان از اسپانیا به سرزمین‌های عثمانی آن هم بدون هیچ مقدّمه‌ای به دستور سلطان عثمانی و توسط کشتی‌های امپراتوری امری مشکوک و بسیار قابل تأمّل است؛
ـ نفوذ و رخنۀ یهودیان سفاردی با باور‌های کابالایی در دولت امپراتوری و تأثیرگذاری آنها بر روند امور و تصمیم‌گیری‌های دولت عثمانی در طول اقتدار آن،  امری است که از سوی بسیاری از محقّقان ترک و غیر ترک، اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان مورد تأیید و تأکید است.
دلایل و شواهد نشانگر آن است که یهودیان در براندازی دولت عثمانی، خصوصاً پس از مخالفت سلطان عبدالحمید با خواستۀ هرتزل به نمایندگی از صهیونیست‌های کابالائیست، مبنی بر واگذاری سرزمین فلسطین به آنها، دخالت جدّی داشته و آن را تنها راه جدایی فلسطین از سرزمین‌های عثمانی و تشکیل دولت یهود در آن می‌دانستند.
پس از براندازی و فروپاشی امپراتوری عثمانی نیز نفوذ و سیطرۀ یهود و کارگزاران داخلی آنها بر امور ترکیه همچنان پا برجا بوده و ادامه دارد.
پروژۀ گاپ پروژه‌ای است که در راستای تحقّق راهبرد اسرائیل بزرگ به عنوان راهبرد بزرگ یهود هدف‌گذاری شده و تلاش برای یهودی‌سازی وجدا ساختن آن، از قلمروی سرزمینی ترکیه بسیار جدّی و دراز مدّت است.
طرح جداسازی جنوب شرقی ترکیه از سالیان قبل و در راستای چالش‌های قومی منطقه و با هدف برپایی دولت کردی از سوی صهیونیست‌ها برای میان مدّت برنامه‌ریزی شده است که از آن به عنوان اسرائیل دوم نام برده می‌شود.

امّا گوییا تقدیر منطقه چیز دیگری است و بیداری اسلامی تمامی ملل مسلمان منطقه از جمله برادران و خواهران مسلمانمان در ترکیه را نیز در برگرفته و می‌رود تا منطقه، در سایۀ اتّحاد و یک‌پارچگی امّت اسلامی از لوث وجود کانون فتنه و فساد رژیم صهیونیستی پاک گردد. ان‌شاءالله.

نصیر صاحب خلق

پی‌نوشت‌ها:
1. این قانون که به قانون به قانون مالکیّت خارجان موسوم است در تابستان سال 2003 م. زمینه‌سازی هدر مجلس ملّی ترکیه به تصویب رسید.
2. http://www.frmtr.com/turkiyeye-sahip-cik/3287248-gap-israilin-isgali-ya-da-sonun-baslangici.html.
3. http://webcache.googleusercontent.com.
4. همان منبع.

نوشتن نظر