تکلیف عاشقان
موقعیت شما: موعود»مهدویت و آخرالزمان»شعرو ادب»تکلیف عاشقان

تکلیف عاشقان

يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۲۷
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

« ... پس در پیروی و وفاداری و تعلق خاطر و دلبستگی نسبت به آن حضرت(ع) به گونه ای باش که خداوند و رسول او (ص) و پدران آن حضرت و خود او از تو می خواهند ، و حوائج آن بزرگوار را بر خواسته های خود مقدم بدار! هنگامی که نمازهای حاجت را به جای می آوری ، و صدقه دادن از سوی آن جناب را پیش از صدقه دادن از سوی خودت و عزیزانت قرار ده ، و دعا برای آن حضرت را مقدم بدار بر دعا کردن برای خودت ، و نیز در هر کار خیری که مایه وفای به حق آن حضرت است آن بزرگوار را مقدم بدار، که سبب می شود به سوی تو توجه فرماید و به تو احسان نماید...».

به مقام نیکوکاران دست نخواهید یافت مگر آنکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید.
در احتجاج شیخ طبرسی از محمد بن یعقوب، از اسحاق بن یعقوب آمده که گفت
از محمد بن عثمان عمروی ; خواستم که نامه ای [ به ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر(ع)] برساند که در آن از مسائلی که بر من بود پرسیده بودم ، پس توقیع به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) وارد شد ... تا آنجا که فرموده:
«و اما اموال شما را نمی پذیریم مگر برای اینکه شما پاکیزه شوید. پس هر که می خواهد صله کند و هر که خواهد قطع نماید که آنچه خداوند به ما عطا کرده بهتر از آن چیزی است که به شما داده است.»

مکیال المکارم ، ج 2، ص 356

نامه سیدبن طاووس به فرزندش
و «سید اجل علی بن طاووس » رضی الله عنه در کتاب «کشف المحجة » فرزندش را سفارش و امر کرده به انجام اموری که مربوط به آداب و وظایف او نسبت به مولایمان صاحب الزمان(ع) است ، تا آنجا که گفته:
« ... پس در پیروی و وفاداری و تعلق خاطر و دلبستگی نسبت به آن حضرت(ع) به گونه ای باش که خداوند و رسول او (ص) و پدران آن حضرت و خود او از تو می خواهند ، و حوائج آن بزرگوار را بر خواسته های خود مقدم بدار! هنگامی که نمازهای حاجت را به جای می آوری ، و صدقه دادن از سوی آن جناب را پیش از صدقه دادن از سوی خودت و عزیزانت قرار ده ، و دعا برای آن حضرت را مقدم بدار بر دعا کردن برای خودت ، و نیز در هر کار خیری که مایه وفای به حق آن حضرت است آن بزرگوار را مقدم بدار، که سبب می شود به سوی تو توجه فرماید و به تو احسان نماید...».

کشف المحجه ،ابن طاووس; / 152 و 151 ; فصل 150

نوشتن نظر