از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نماند!
موقعیت شما: موعود»مهدویت و آخرالزمان»شعرو ادب»از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نماند!

از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نماند!

جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۶
امتیاز این گزینه
(1 رای)

سید علی کاشفی خوانساری
می گفتند دیگر کسی این حرفها را باور ندارد، دیگر برای کسی حوصله نمانده است. کدام اعتقاد ؟ همه گرفتار زندگی اند، همه به فکر به شب رساندن روزها هستند، همه دنبال آسایش و خوشی و تفریح اند، همه ...می گفتیم: نه ! ظاهر مردم را نبین ... آنچه که به آن تهاجم فرهنگی می گوییم شاید بر ظاهر زندگی تاثیر زیادی داشته است ... شاید دنیانگری و انسان مداری نگاهها را از ریشه ها و ارزشها ربوده باشد اما نه، به اصل و باطن این مردم بدگمان نباش ... ایمان همزاد هزارساله این مردم است. ولایت و دوستی خوبان در دل و جان این مردم آموختنی نیست به ارث رسیدنی است. این مردم ، این جوانان ، هر کجا که باشند ، دست روزگار هر لباسی که بر تن آنها پوشانده باشد و به هر رنگی که چهره شان را آراسته باشد، از دودمان انتظارند...

می گفتند دخترها و پسرهای امروز، دخترها و پسرهای دیروز نیستند، اینها افقهای دیگری دارند. می گفتیم دختران و پسران شیعه آل رسول هر جا که باشند و به هر کاری مشغول ، در تاریکترین پستوهای دلشان بی گمان هنوز چراغی به انتظار روشن مانده است: انتظار موعود. نسبت جوانان ما و انتظار ، نسبت علم و متعلم نیست، نسبت وجود و موجود است. گفتیم زمین و زمان را هزار بار جستجو کنی نمونه دختران و پسران ما را نخواهید یافت . اینها شیر محبت نوشیده اند ، هوای عاشقی بوییده اند ، نان غیرت خورده اند ... نه ، شما دختران و پسران ما را نمی شناسید.

از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد. خودمان هم هیچ ندانستیم که چه شد به خدمتکاری جوانان موعود مفتخر شدیم تا بهانه ای ترتیب دهیم که نوجوانان و جوانان موعود از موعود نوجوانان و جوانان بگویند و بخوانند . وقتی موعود ، روسیاه و گنهکارپاکباخته ای چون ما را با لطف بی حسابش شرمسار می کند و رخصت دوست داشتن می دهد، خودت حساب کن دختران و پسران ما چقدر نزد موعود عزیزند ، چقدر موعود به آنان چشم امید بسته آخر مگر نشنیده اید «اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم » پس این شما و این موعود جوان شما . ما نباید بگوییم چه بنویسید . خانه ، خانه شماست . فقط هر چه زودتر ، بهتر . آخر «فی التاخیر آفات » ، آخر «و نریه قریبا»

سایر مطالب این مجموعه: « جام نیایش به رنگ افق »

نوشتن نظر