به رنگ افق
موقعیت شما: موعود»مهدویت و آخرالزمان»شعرو ادب»به رنگ افق

به رنگ افق

چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۵۳
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

طاهره امیری
روزی لحظه غروب که همه جانفس زمستان جاریست و بهار نزدیک، در کوچه پس کوچه های رویایم پرسه خواهم زد اما هیچ نشانه ای از طلوع آفتاب نخواهم دید و همچنان بی بهار در تلاطم زمستان، همچون همیشه در پی عشقی گمشده خواهم گشت. عشقی که نام و نشانی ندارد. من در آن تاریکی در پی چه خواهم بود؟ خدا می داند ....

شاید در پی بهاری یا طلوعی؟ نمی دانم. فقط می دانم طالبم و در پی مطلوبم می گردم. زمانی می رسد که سردی شب تمام فضای رویاهایم را در برخواهد گرفت و من در آن سردی و تاریکی به دست نیافته ام خواهم اندیشید و به عطر جانفزای آمیخته با شب در تمام دلم. به دنبال منشا این عطر می گردم. سرم راکه برمی گردانم نور عجیبی چشمهایم را خیره می کند. انگار مرا جادو می کند. قلبم از سینه آزاد می شود و به پرواز در می آید نور سبزی تراوش می کند ، انسانی در قالب نور ، چه زیبا، چه روحانی و پر از عشق است. شاید عشق من در آن پنهان است . زبان در دهان بند می آید. گوشهایم خواهش بلند یک عشق را نمی شنود، اما مشامم از بوی عطری که می رسد سرشار است در مقابلش آرام و ساکت می ایستم . او کیست که این چنین با لبخند دلنشین در ترکهای وجودم رخنه می کند؟ و چشم شکننده من از دیدارش در هم می شکند. و من با این خردی و کوچکی از پشت آن همه ترک، او را صاف و سالم دربند نوری بس عظیم به رنگ افق می بینم همچون بهاری بی پایان و طلوعی بی غروب. آنقدر زیبا که از ادراک دور است. در فضای روحانیی که برقرار می شود فقط زبان تاب گفتن نام خدا را خواهد داشت. از آسمان صدا می آید: «این است مهدی ».

موسیقی لطیفی در دلم پخش می شود و به خواب خوشی فرو می روم و وقتی برمی خیزم طلوع آفتاب است و هنوز بوی عطر می آید و من در غم لطیفی فرو می روم غمی پر از پشیمانی که چرا آنچه دلم می خواست به او نگفتم؟ در ته دلم چه می گذرد...؟

سایر مطالب این مجموعه: « به رنگ افق جانان جان »

نوشتن نظر