حكايت ناگفته كريستف كلمب‏
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»دین»یهودیّت»حكايت ناگفته كريستف كلمب‏

حكايت ناگفته كريستف كلمب‏

چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۶
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

هر چند كه در تاريخ مشهور مرسوم و فيلم‌ها و كتاب‌هاي متعددي كه دربارة «كريستف كلمب» ساخته و نوشته شده، او را به عنوان يك «ميسيونر مسيحي» معرفي كرده‏اند، ولي در حقيقت كريستف كلمب يك يهودي بوده است.

 

هر چند كه در تاريخ مشهور مرسوم و فيلم‌ها و كتاب‌هاي متعددي كه دربارة «كريستف كلمب» ساخته و نوشته شده، او را به عنوان يك «ميسيونر مسيحي» معرفي كرده ‏اند، ولي در حقيقت كريستف كلمب يك يهودي بوده است. «ديويد ايچورن»1 نويسندة يهودي، در اين باره مي‏ گويد: نه نام حقيقي او «كلمبوس»‏2 و نه يك ايتاليايي متولد «ژنو» بوده بلكه نام‏ حقيقي او «جان كولن‏»3 بود كه در نزديكي‌هاي شهر «پانته ودرا»4 در اسپانيا به دنيا آمده بود و او در واقع يك يهودي اسپانيايي بوده است.5

بخش‌هايي از مقاله‏ اي كه تحت عنوان «آيا كريستف كلمب حقيقتاً يك يهودي‏ بود؟»6 به قلم «داليا ساياه»‏7 كه در روزنامه «شالوم» ارگان يهوديان تركيه در اين رابطه بيان شده بسيار قابل ملاحظه است: نكته مهم اين است كه در گوشة سمت چپ بالاي كليه نامه‏ هايي كه كلمب‏ براي خانواده خود ارسال مي‏ داشت مونوگرامي به چشم مي‏ خورد كه مفهوم آن پنجاه سال قبل توسط «موريس ديويد»8 كشف شد. اين مونوگرام از دو حرف تشكيل شده است، كه هر يهوديي‏ آنرا در بالاي تمامي نوشته‏ هاي خود مي‏ نوشت. اين دو حرف عبارت بودند از دو كلمة «Beth» و ha»» : كه امروزه معلوم شده كه برعبارت «ezrat ha cham Be» و يا «Baruch chem» (يعني مقدس است خداوند يهود) دلالت دارد.

 

نكتة ديگري كه ثابت مي‏ كند، او يك يهودي پنهان‌كار بوده نحوة نگهداشتن دست چپ خود (به صورت پنجه باز بر روي قفسه سينه سمت راست) در تصاوير و تابلوهاي اوست. اين عمل اقدام رمزآلودي بود كه «مارانو»9 ها جهت شناسايي يكديگر به كار مي‏بردند...

حالا ديگر زمان آن فرا رسيده كه هويت حقيقي اين كاشف بزرگ اعلام گردد: كريستف كلمب سفاراد. ديگر مي‏ توانيم او را معرفي نماييم او پسر عموي بزرگ ما در آمريكاست.10 اين نشريه در شمارة ديگر خود، ضمن معرفي كتاب‌، نوشتة «ساراليبوويجي»‏11 با عنوان: آيا كريستف كلمب يك يهودى بود؟ كتاب «ماريانه ماهن لوت»‏12 : جريان‌هاي تاريخي كريستف كلمب‏13 و كتاب «ام. كايسرلينگ»‏14: مشاركت يهوديان در كشف سرزمين‌هاي اسپانيا و پرتغال‏15 براي معرفي كلمب مي‏ نويسد: آيا كلمب يك يهودي بود؟ امروزه [نظرية يهودي بودن او] از مسلمات‏ تاريخي به شمار مي‏ رود؛ از جمله دلايل محكم و غيرقابل مناقشه در اين رابطه، نامه‏ اي است كه از سوي راهب «هرناندود تالاورا»16 چند روز قبل از آغاز سفر كلمب براي ملكه «ايزابلا» نوشته شده است. تالاورا در اين نامه ملتمسانه خواستار جلوگيري از اعزام فردي بيگانه (خارجي) كه تحت تأثير نفوس شيطان است، به اين مأموريت پر ماجرا مي‏ شود. راهب چنين ادامه مي‏ دهد: اگر روح‏ القدس خواستار باز شدن پاي فرزندان خود به درياهاي ناشناخته بود، جهت انجام اين كار، منتظر فردي مجهول‏ الهويه و خارجي نمي‏ شد. اگرچه احساسات ضد يهودي راهب در سطور ياد شده چندان واضح و شفاف نيست، اما اين احساسات را مي‏ توان در سطور بعدي نامه او به وضوح و روشني مشاهده كرد: من مفهوم و تعبير خواب و رؤيايي را كه راهب «جين»‏17 ديده بود در نيافتم، چگونه ممكن است كه در نتيجة اين سفر نفرت‏ انگيز كلمب، سرزمين‌هاي مقدس به دست يهوديان بيفتد؟ راهب جين به من گفت كه در رؤياي خود «جان باب تيست» مقدس را ديده است و او در خواب گفته كه اين سفر كلمب براي يهوديان بسيار با بركت خواهد بود، آنها آرامگاه عيسي‏[ع‏] را به دست خواهند آورد. امروزه نظرية يهودي بودن كلمب كه «سيمون ويزنتال»‏18 و «سارا ليبويسي»‏19 هم‏ در كتاب‌هايشان به‌نام‌هاي: «بادبان اميد»20 و «آيا كريستف كلمب يهودي بود»؟ مطرح نموده و خيلي جدي از آن دفاع مي‏كنند، از سوي بسياري از مورخان هم مورد تأييد قرار گرفته است و جملگي معتقدند كه كاشف آمريكا يك يهودي پنهان‌كار (تغيير دين داده) بوده است.

در اينجا اين سؤال به ذهن خطور مي‏ كند كه همكاران و همسفراني كه به‏ همراه كلمب راهي اين سفر شدند چه كساني بودند؟ آيا آنها يهودياني بودند كه از «انگيزاسيون» و سياست تفتيش عقايد فرار مى‏ كردند؟ تاريخ هنوز اين سرّ را براى ما فاش نساخته است. تنها چيزي كه براي ما مشخص شده اين است كه در كشتي كلمب هيچ راهب مسيحي وجود نداشته است و تنها مترجماني با زبان‌هاي عربي و عبري همراه وي بوده‏ اند.21

علايم و نمادهاي يهودي موجود در امضاهاي كلمب به تصريح «لي‏ام‏ فريدمن»‏22 تاريخ‌نگار يهودي نيز مؤيد اين مدعاست. به نظر او شكل يك مثلث كامل كه براي يهوديان مقدس است و در گورستان‌ها و معابد يهوديان از آن استفاده مي‏ شود، در تمام امضاهاي كلمب مشاهده مي‏ شود.23

خانوادة كلمب از اعقاب يهوديان «كاتالان»24 در «بارسلونا» بودند. و تاريخ‏ نگاران معتقدند خانوادة كلمب كه در ژنو زندگي مي‏ كرده و به اسپانيايي سخن مي‏ گفتند، يهودي بوده‏ اند. مجلة فرانسوي «م.اينترسه»25 در شمارة اكتبر سال 1991 يادآور مي‏ شود كلمب يك يهودي به ظاهر تغيير دين داده (كُنوِرسو)26 ريشة كاتالاني‌ بوده كه از كشور خود اخراج شده و پس از آن به صورت پناهنده در ژنو اقامت گزيده بود. تاريخ نگار يهودي «م.كايسرلينگ» نيز مي‏ نويسد: حتي «بيتريك انريكوور»27 همسر كلمب هم يهودي بود.28

بدون شك از اثبات صرف يهودي بودن كلمب، مطلب خاصي دستگيرمان‏ نخواهد شد و نكته مهم اين است كه آيا هويت پنهان داشته شدة كلمب در سفري كه آغاز نمود نقش داشته يا خير؟ پاسخ به اين سؤال را با استفاده از برخي اطلاعات نشريه «شالوم» به دست خواهيم آورد؛ به نظر «كنسولووارلا29 » كلمب شناس مشهور اسپانيايي: كلمب «عهد عتيق» را از حفظ بوده و چنين چيزي براي يك فرد منسوب به‏ جامعة كاتوليك نمي‏ تواند موضوعيت داشته باشد. احتمالاً بزرگ‌ترين رؤياي اين دريانورد نامدار، برپايي و بناي مجدد معبد مقدس بوده است.

و اين در حالي است كه عيسي (ع) را در صورت بناي مجدد معبد لعن نموده است.

پي‌نوشت‌ها

: 1. David M.Eichhorn.

2. Colombus.

3. Jancolon.

4. Pantevedra.

5. Joys of Jewish Folklore P.296 ,David M.Eichhorn.

6. Kristof Kolob gercekten bir yahudi midi.

7. Dalia sayah.

8. Maurice David. 9

9. marrano ، نام يك يهودي است كه بنابر مصالحي تغيير دين داده است.

10. 9/3/1988, Salom.

11. Sarah leibovici.

12. Marieanne Mahn lott.

13. Partrait Historique de christophe colomb.

14. M.Kayserling.

15. The Participation of the jews in the Spanish and porteguess Discoveries.

16. Hernando de Talavera.

17. Jean.

18. Simon wiesenthal.

19. Sara Leibovici.

20. Lavoile de lespoir.

21. Salom 24/8/1991.

22. Lee M.Friedman.

23. Lee M.Friedman, Jewish proneersand Partiots, the Jewish Publication society of America: pp.65-66. 1942

24. Katalan.

25. M.Interesse.

26. Konverso.

27. Beatric.

28. Meyer Kayserling .christop colomb and the Participation of the Jews , p.55.

29 .Consuelo varela.

نوشتن نظر