منتهی علم عالم

منتهی علم عالم

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۵۲
امتیاز این گزینه
(1 رای)

ابو بصير مى ‏گويد: در نزد حضرت صادق (ع) بودم كه مفضّل بن عمر وارد شد. عرض كرد: مسئله‏ اى دارم. فرمودند: «بپرس اى مفضّل!» عرض كرد: منتهاى علم عالم چقدر است؟ فرمودند:
«سؤال بزرگى كردى. سؤال عظيمى كردى. آسمان دنيا، در مقابل آسمان دوم، همانند يك حلقه زره است كه در يك بيابان افتاده باشد. همين نسبت است براى هر آسمانى نسبت به آسمان ديگر. باز همين نسبت است،


براى آسمان هفتم نسبت به ظلمت و ظلمت در مقابل نور و تمام اينها، نسبت به هوا و زمين‏ ها كه بعضى در مقابل بعضى ديگر نسبتى دارند و اگر همين مقدار هم به آن اضافه شود، تمام اينها در مقابل علم امام به اين مقدار هم نيست كه ده سير خردل را نرم بكوبى و بعد در آب بريزى تا مخلوط شود و كف كند. بعد با انگشت، از آن يك انگشت بردارى. علم امام در مقابل علم خداى تعالى به اين نسبت هم نيست كه ده سير خردل را نرم بكوبى و با آب مخلوط كنى تا كف كند. بعد سر سوزنى به آن بزنى و بردارى.»

آنگاه فرمودند:

«از اين توضيحى كه دادم، بايد توجّه داشته باشى كه كمترين مقدار ممكن را بايد در نظر بگيرى. وقتى به اين مطلب دقّت كنى، خواهى فهميد مقام و شأن ائمّه (ع) را درباره اخبارى كه از آنها به تو مى‏رسد.»


نوشتن نظر