مستند امریکا از درون
موقعیت شما: موعود»صفحه یک»فیلم»مستند امریکا از درون

مستند امریکا از درون

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۲۹
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

مستند امریکا از درون کاری از گروه مستند سازی شهید آوینی که در این مستند به مسائل و مشکلاتی است که گریبان غرب و به ویژه آمریکا را گرفته است. در این مستند به شما نشان می دهد که حکمرانی در غرب به مرگ تردیجی دچار شده ایت و راهی برای نجات موجود نیست

دانلود : مستند آمریکا از درون

نوشتن نظر