موعود :: مطالعات فرهنگی

آیت الله جاودان در درس اخلاق خود گفت: آن چیزی که اول از همه در آخرت در ترازو می گذارند و سود و زیان شما با آن معلوم می شود، ایمان شماست. در خاطرتان هست؟ اعتقادات انسان، اخلاق انسان و اعمال انسان را در ترازو می گذارند. من تمام عمرم نماز خوانده باشم اما اعتقاد نداشته باشم به درد نمی خورد.

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در درس تفسیر قرآن خود بیان کرد: نعمت دو نحوه است یا مطلق است یا مقید. نعمت مقید شامل شمس و قمر و همه رحمت‌های خاصه الهی مانند باران می‌شود و نعمت مطلق همان ولایت خداوند است. حضرت امیر(ع) چون نه به خاطر ترس از جهنم و نه به خاطر بهشت خدا را عبادت کرد و خدا را فقط به خاطر محبت عبادت کرد «ولی الله» شد و خداوند سرپرستی او را به عهده گرفت.

حضرت آیت الله سبحانی، در درس خارج خود، ضمن اشاره به وجود مدرک قرآنی نسبت به این قاعده، آن را از نظر محتوا قابل بررسی دانسته و بیان داشت در مواردی که دلیل قرآنی وجود دارد، مفهوم و محتوای آن می بایست روشن گشته و مورد بحث قرار گیرد.

یک نمونه از اسرائیلیات چنین است: خدای تعالی در ورای این زمین دریایی خلق کرده محیط بر زمین، و در پشت آن دریای محیط، کوهی است که به آن «کوه قاف» آسمان دنیا می‌گویند، که آن دریا را پوشانده است.

آیت‌الله علوی گرگانی گفت: مردم در دوره‌های مختلف به انحرافات گوناگونی دچار می‌شوند که یکی از مهمترین وظایف پیامبران، جلوگیری از انحراف اخلاقی امت‌ها بوده است.

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در درس تفسیر قرآن خود بیان کرد: تنها خداوند سبحان است که ذاتا عالم به غیب است و هیچ کس مانند او نیست و اگر کسی مانند پیامبران به غیب علم پیدا می‌کنند به واسطه این است که خداوند آنها را به عالم غیب آگاه می‌کند.

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در درس تفسیر قرآن خود بیان کرد: امر به ذبح اسماعیل و بعد از آن قوچ تشبیه نیست بلکه این امر واقعی و حقیقی است و در خارج رخ داده است و لوازم و فوایدی داشت و آن این بود که ابراهیم و اسماعیل محبت غیر خدا را از دل بیرون کنند.

مرحوم علامه‌ طباطبايي اقيانوس حكمت و درياي معرفت بود، اما هنگامي كه از ايشان سئوالي مي‌شد، در عين حال كه پاسخ نيز به ذهن ايشان خطور مي‌كرد، اما با يك لحظه سكوت و فكر سپس جواب می‌دادند. 

تاريخ تشيع پيوسته نظاره گر مظلوميت مجاهداني است كه همواره در سايه انديشه وعمل، اين مشعل فروزان را بر فراز جاي رفعت آدمي، روشن نگاه داشته و با بذل هستي خويش اين سترگ مذهب مبارزه را سرافراز و باشكوه، بر تارك تاريخ نشانده اند.شهيد آيت الله محمد باقر صدر، ستاره فروزاني است كه در اين هماوردگاه دشوار، تنها به انديشيدن و نظريه پردازي بسنده نكرد و جان بر سر راه آرمان خويش نهاد و تمامي هستي خويش را نثار راهي كرد كه جز به مدد همت بزرگمرداني جز او، در جهاني سراسر ظلمت و جور،گشوده نخواهد شد و نيز گشوده نخواهد ماند.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در ادامه سلسله جلسات درس تفسیر خود در تفسیر آیات 92 تا 101 سوره مبارکه صافات روز دوشنبه بیان کرد: در سوره مبارک صافات عناصر محوری اصول دین با برهان اثبات شد و برای تایید آن مطالب برهانی قصه‌هایی از انبیاء و امم آنها نقل می‌کند که سعادت و شقاوت جامعه وابسته به قبول و رد آن اصول است آنهایی که پذیرفتند سعادتمند می‌شوند و حسنه دنیا و آخرت نصیب آنهاست و آنهایی که نپذیرفتند و درهای توبه را عمدا به روی خود بستند گرفتار عذاب الهی می‌شوند و این یک اصل کلی است.

9
صفحه 9 از 11