موعود :: مطالعات فرهنگی

نویسنده مقاله «فقه و قرآن» در گزارش از نظرات فقه‌القرآنی یک‌سونگری کرده و تنها از دیگاهها و منابع اهل سنت نقل کرده و به منابع شیعی توجه نکرده است و این روش از یک محقق بی‌طرف و جامع‌نگر دور است .

تفسیر اجتماعی قرآن، زمینه نگاه چند بعدی به قرآن کریم را فراهم می‌سازد و باعث می‌شود از ورود به دیدگاه‌های متحجرانه و تک بعدی دفاع‌ناپذیر جلوگیری شود.

استاد و پژوهشگر حوزه گفت:‌ خداوند در قرآن کریم، از برخی به عنوان مؤمنان حقیقی و راستین یاد کرده است که عمل نمودن به آنها انسان را مشمول پاداش عظیم خداوند می‌کند. 

بزرگ‌ترین چالش تاریخ كلیسا از نظر جوئل ریچارسون، همین واقعیّت است كه به فاصله 15 سال و از هم اکنون شروع به رخداد خواهد کرد؛ حتّی زودتر. او صادقانه آرزو دارد این طور نشود و توصیه می‌كند: در حال حاضر نشانه‌های کمی دالّ بر خلاف این موضوع وجود دارد. حالا که گرایش مردم آمریکا به اسلام در ابتدای راه است، وقت آن‌ است که برای بزرگ‌ترین چالش تاریخ کلیسا، آماده و آگاه باشیم. همان‌طور که گفتم، اسلام دین آینده است.

آیت‌الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در باب مباحث «سرالصّلوة»‌ می‌فرماید: این‌هایی که می‌بینید در نماز کسلند، تن به نماز نمی‌دهند و در خلوت جسمشان حال آن نماز را ندارد، برای این است که قلبشان مطیع نشده است.

حمد و سپاس خداوندی را سزاست که پس از خلقت انسان و کامل کردنش با حواس پنج‌گانه، برای آنان امامی قرار داد که نقش هدایتشان را بر عهده داشته باشد در مورد تعداد ائمّه بزرگوارمان در قرآن کریم و احادیث اهل بیت(ع) مطلب خاصّی ذکر نشده؛ امّا نبودن این مطلب در کتاب و سنّت، لزوماً به معنی نبودن فایده یا نداشتن سرّ نیست، همان‌گونه که خداوند متعال در تبیین احکام و قوانین اسلام و نیز در بیان قصص قرآنی، تنها به ذکر اشاره‌گونه آنها اکتفا کرده و عمده مطالب پیرامون آن ‌را به عهده رسول گرامی خود(ص) و پیشوایان معصوم اهل بیت گذاشته است.

برخى از قواعد فقهى بر مقوله محیط زیست منطبق است و نتیجه آنها اثبات ضمان در نتیجه هر عمل تخریبى و ترک اقدام اصلاحى در محیط زیست است.

مردم در نزاع‌های خویش ـ در صورتی که ایمان به خداوند و روز قیامت داشته باشند ـ باید به حکم خدا و رسول بازگردند. بنابراین پس از رسول خدا(ص) تنها اولی‌الأمر راه بازگشت به حکم خدا و رسول را به مردم نشان می‌دهند.

بنابر آنچه که از متون یهود حاصل می شود، در این دین، توجه ویژ‌ه‌ای به مسألة ظهور موعود و حکومت او وجود دارد و همواره طی سال‌های طولانیِ آوارگی و مشکلات، این مسأله توسط علمای دین یهود مورد تاکید قرار گرفته است.

اهداف اصلی گزاره‌های علمی قرآن شناخت خدا، آخرت، هدفداری آفرینش و نشان دادن اعجاز قرآن است و اهداف فرعی که مقدمه رسیدن به اهداف اصلی است، عبارتند از: طبیعت‌ شناسی و تشویق مسلمانان به مطالعه و بررسی علوم برای شناخت خدا.

11
بعدی
انتها
صفحه 11 از 11