موعود :: مطالعات فرهنگی

هيچ‏گونه كمبودي در اين كتاب نيست تا از خارج جبران شود؛ نه كمبود قانون و دستورهاي انساني و نه كمبود شناخت و معارف اسلامي و نه قصور در تبيين آنها؛ يعني هم از لحاظ محتوا و مضمون، بي‏نياز از مطالب بيگانه است.

قوام زهد دینی تنها به اعراض قلبی و انصراف نفسانی از پدیده‌ها و جلوه‌های دنیوی نیست، بلکه در تحقق آن، نوعی ترک و تقلیل در تمتعات مادی برای رسیدن به مقاصد معنوی و اجتماعی نیز مدخلیت دارد. پیداست که استفادة متعارف و منطقی از بهره‌های مادی و ورود در عرصه‌های زندگی با مراعات حدود الهی، هیچ‌گونه منافاتی با حقیقت زهد ندارد.

حضرت آیت الله مظاهری در درس اخلاق ماه مبارک رمضان 1435  به شناخت بعد جسمی پرداخت و سخنانی بیان داشت.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی  در نوشتاری بمناسبت شب های مبارکه قدر با عنوان «شب قدر؛ مبدأ تاریخ کمال بشریت» آورده است :

تا خدا خدایی می‌کند، این انسان در حرکت است و حرکت استکمالی دارد. لذا خیلی از بزرگان می‌گویند این انسان وقتی مُرد از حرکت می‌افتد. اگر بهشتی باشد به بهشت می‌رود و در آنجا خوش است و اگر جهنمی است، به جهنم می‌رود و در آنجا در الم و آتش جهنم و بدبختی است.

حضرت آیت‌الله مظاهری گفتند: اگر ما دل داشته باشیم، تا سرحد عشق خدا را دوست داریم. لذا وقتی تا سرحد عشق خدا را دوست داشته باشیم، نافرمانی از خدا در زندگی ما نیست و ما به طور ناخودآگاه گناه نمی‌کنیم. 

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در درس تفسیر قرآن خود بیان کرد: در آیات فروانی نسبت به توسل و شفاعت پیامبر سخن گفته شده است که یکی از آن موارد آیه 64 سوره نساء و دیگری آیه 5 سوره منافقون است که به وضوح در مورد شفاعت پیامبر (ع) نسبت به مومنان و مشرکان سخن گفته شده است.

اندیشه انحصار تفسیر قرآن برای معصوم به اخباریون شیعه بر می‌گردد؛ نه علما، بزرگان و اکثر شیعه امامیه. به همین جهت در طول تاریخ تشیع، ده‌ها تفسیر برای قرآن نگارش یافته است که ضرورت آن؛ مستند به ادلّة عقلی، روایی و قرآنی است.

حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند: برای داشتن جامعه ای شکوفا و کامل، نقش مادران و زنان بسیار بیشتر از پدران جامعه است و بانوان در ساختن جامعه ایده آل، موثر هستند. 

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در درس خارج فقه خود بیان کرد: اگر یک عالمی بخواهد به همین آسانی کسی را خارج از دین بداند مقلدین او دست به اسلحه خواهند برد. عالم و فقیه باید بداند چه می‌گوید و با ادب و احترام سخن بگوید و اگر کسی مخالف حرفش را زد به راحتی حکم به تکفیر او ندهد. اگر کسانی مانند شیخ وحید بهبهانی و امثال او نبودند بعید نبود که شیعه هم دچار سلفیت و تکفیریت می‌شد. عالم و فقیه باید بداند که چگونه و کجا چه حرفی بزند.

7
صفحه 7 از 11