موعود :: مطالعات فرهنگی

تحولات نوین در حوزه علوم و فناوری ها و همچنین تحولات سیاسی و نظامی سبب توجه کشورهای مختلف به حوزه جنگ نوین و به خصوص توسعه عوامل جدید و روش های نوین تهاجم بر علیه اهداف زیربنایی کشورهای هدف جهت آسیب رسانی شده است در این بین عوامل بیولوژیک به دلیل ویژگی های خاص خود بیش از پیش مورد توجه کشورها و گروه های تروریستی قرار گرفته است

با شنیدن واژه بیوتروریسم آنچه که در ابتدا به ذهن می رسد مجموعه ای از اتفاقات مربوط به بیماری های خطرناک و یا اسامی باکتری ها، ویروس ها، سموم و عوامل شیمیایی است که توسط نیروهای نظامی یا گروه های خرابکار معارض در بین مردم و یا واحدهای نظامی در حال جنگ پراکنده می شوند.

پدافند غیر عامل در حوزه بهداشت و درمان
اینجانب با بیش از 30 سال تجربه تحقیق و آموزش عرصه دفاع بیولوژیک و پدافند غیر عامل در عرصه بهداشت و درمان این آموزش ها را جهت اطلاع مدیران، متخصصین دانشجویان و محققین عرصه های بهداشت و درمان و مدیران کشور ارائه خواهم نمود

3
بعدی
انتها
صفحه 3 از 3