موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»ویژه نامه

برسی مستند تلوزیونی fed up
میزان راحت‌طلبی تمدّن‌ها با میزان پیشرفت تکنولوژیک آن تمدّن در طول تاریخ، همواره رابطه مستقیم داشته است. به این صورت که هر جامعه از لحظه‌ای که تلاش را برای شکوفایی‌اش شروع می‌کند، به دلیل کمبود امکانات و پیشرفت‌های تکنولوژیک در آن تمدّن، مردمش بی‌محابا به دنبال فراهم کردن پیشرفت‌های فراوان هستند که این مسئله سبب تلاش و کوشش فراوان آن جامعه می‌شود.

امروزه، استفاده از ابزار ارتباطی هوشمند، به جزیی جدا نشدنی از زندگی انسان‌ها بدل شده است. استفاده از این ابزار، به ویژه تلفن‌های هوشمند در سال‌های گذشته، به حدّی فراگیر شده است که دامنه استفاده از آن، از کودکان خردسال شروع و تا مسئولان کشوری امتداد پیدا می‌کند. فراگیری تلفن‌های هوشمند را می‌توان در احساس نیاز کاذب جست‌وجو کرد. بر اساس تفکّر مصرف‌گرایی در غرب، پاسخ نیاز، منجر به احساس به نیاز می‌شود.

11
صفحه 11 از 17