موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»ویژه نامه

سان تزو، فیلسوف و استراتژیست چینی، در کتاب «هنر جنگ» چنین می‌نویسد: خود را بشناس. دشمن خود را بشناس. زمین و سرزمینی را که درآن به پیکار خواهی رفت، بشناس. این آگاهی به تو قدرت پیروزی در هزار جنگ را می‌دهد. سرعت، شاکله پیروزی است.  امروز که ما در حال نبرد در میدان رزم آینده، در فضای سایبر و فضای مجازی هستیم، شناخت هریک از این جبهه‌های نبرد، برای هر انسانی که قصد نبرد در این میدان را دارد، یک ضرورت لازمه پیروزی است.

معاشرت ادبی دارد و آدابی، انسان در سراسر طول عمری که در این زمین خاکی داشته است، با توجّه به ابزار و بسترهای مناسب، اشکال مختلفی از معاشرت را تجربه کرده است. معاشرت در لغت، به معنی اختلاط و آمیزش با هم و گفت‌و‌شنید با هم و الفت، مصاحبت، همدمی و رفاقت و زندگانی با هم است. در نتیجه، معاشرت را می‌توان نوعی تعامل دو طرفه توصیف کرد که در آن، طرفین تلاش می‌کنند با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند. اشکال متنّوعی از تعاملات، در قالب وسایل ارتباطی، سال‌ها فضای مناسب را برای معاشرت بشر فراهم آورده است.

14
صفحه 14 از 17