موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»ویژه نامه

یک اصل ساده در قواعد نظامی وجود دارد که در هنگام جنگ، به خصوص جنگ نیمه سخت و نرم، افراد درگیر در صحنه، آن را رعایت می‌کنند. در واقع اگر از این قاعده بسیار ساده و بسیار مهم غفلت شود، احتمال شکست در رویارویی با دشمن بسیار بالا است. این استراتژی جنگی دارای دو مؤلّفه زمین بازی و قواعد بازی می‌باشد که از ماتریس این دو با هم، چهار حالت مختلف حاصل می‌شود که اوّلین آن، ایده‌آل‌ترین و آخرین آن، شکست را به صورت حتمی، با خود به همراه می‌آورد.

در تقسیم‌بندی علوم، سایبرنتیک را می‌توان جزو علوم نوپا دانست که قدمتی کمتر از صد سال دارد. موضوع اصلی این علم که به رغم نوپا بودن، بسیار سریع رشد و بسط پیدا کرده، بررسی ماهیّت کنترل در انسان، حیوان و ماشین‌ها است. زمانی که بحث از کنترل به میان می‌آید، مهم‌ترین فاکتور، داده‌های ورودی و خروجی است که به واسطه آگاهی‌ای که به دست می‌دهد، سبب اخذ تصمیمات می‌شود.

17
بعدی
انتها
صفحه 17 از 17