موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»مقالات مطالعات فرهنگی»فرقه‌های انحرافی و شبه‌عرفان‌های جدید

جنبش‌های نوپدید دینی و یا عرفان‌های نوظهور را چنین می‌شود معرفی کرد که :جنبشهای نوپدید دینی که به طور اختصار NRMs (New Religious Movements) خوانده می‌شوند پدیده‌ای نو محسوب می‌شوند. این گروهها و جنبشها که عمدتاً از جنگ جهانی دوم به بعد ظهور کردند، در اواخر دهه هفتاد در جوامع غربی برجسته شدند، این جنبشها را نمی توان تحت یک قانون واحد و کلی درآورد، برخی به دلایل مختلف موفق و برخی شکست خورده و ناکام ماندند...

هرمنوتیك در مغرب زمین، رشته‌ای نوظهور است كه بر بسیاری از قلمروهای فرهنگ غرب تأثیر گذارده است. در سال‌های اخیر، برخی در ایران نیز به ویژه در حوزه تفكر دینی، با بهره از اندیشه‌های هرمنوتیكی غرب، به بحث در حوزه معارف اسلامی پرداخته‌اند.

هرمنوتیك در مغرب زمین، رشته‌ای نوظهور است كه بر بسیاری از قلمروهای فرهنگ غرب تأثیر گذارده است. در سال‌های اخیر، برخی در ایران نیز به ویژه در حوزه تفكر دینی، با بهره از اندیشه‌های هرمنوتیكی غرب، به بحث در حوزه معارف اسلامی پرداخته‌اند.

هرمنوتیك در مغرب زمین، رشته‌ای نوظهور است كه بر بسیاری از قلمروهای فرهنگ غرب تأثیر گذارده است. در سال‌های اخیر، برخی در ایران نیز به ویژه در حوزه تفكر دینی، با بهره از اندیشه‌های هرمنوتیكی غرب، به بحث در حوزه معارف اسلامی پرداخته‌اند.

هرمنوتیك در مغرب زمین، رشته‌ای نوظهور است كه بر بسیاری از قلمروهای فرهنگ غرب تأثیر گذارده است. در سال‌های اخیر، برخی در ایران نیز به ویژه در حوزه تفكر دینی، با بهره از اندیشه‌های هرمنوتیكی غرب، به بحث در حوزه معارف اسلامی پرداخته‌اند.

واژۀ « عرفان‌های نوظهور » امروزه برای ایرانیان نامی آشناست، این جریان شامل آیین‌های غربی و همین‌طور طیفی از معنویت‌های شرقی‌ است؛ در بین معنویت‌های غربی، بیش‌تر معنویت‌های آمریکایی در کشور ما در حال تبلیغ و فعالیت‌اند و در میان معنویت‌های شرقی معنویت‌هایی مانند « دالایی‌لاما » بیشتر در فضای فرهنگی کشور ما در حال جولان‌اند
نویسنده: حجت الاسلام حمزه شریفی دوست    

یکی از مراجع تقلید گفت: ما معتقدیم تمام فرقه‌های صوفیه انحرافاتی دارند هرچند تکفیرشان نمی‌کنیم و راه صحیح را به آنها نشان می‌دهیم.

یکی از مراجع تقلید شیعیان گفتند: غربی‌ها ریشه این خطرات را در ایران و تشیع می‌بینند به همین دلیل می‌خواهند تشیع را بکوبند؛ ما امروز دشمنان بسیار مجهزی داریم.

«خرافه گرایی» همچنان در کشور مي‌تازد و اعتقاد به آن حتی از سوی قشر تحصیلکرده نیز دیده مي‌شود. بسیاری از افراد جامعه هنوز در مواجهه با کذبیاتی از قبیل طلسم و سحر و جادو، تحت تاثیر قرار مي‌گیرند و مشتری پر و پا قرص مدعیان اینگونه نیروها مي‌شوند. این روزها در خیابان‌های پر تردد تهران آگهی‌هایی به دست مردم مي‌رسد که برخی افراد به سود جویی‌های کلان از مردم ساده لوح و زود باور مي‌پردازند هیچ مرجع و نهادی نیست که به شکایت مردم برسد.

از مسائلی که دراین فرقه مشکل اساسی و بحرانی میباشد و بهاییت تاکنون نتوانسته برای آن توجیه و توضیح درستی بیاورد بحران هویتی در تاریخ بهاییت است . چنانچه بهائیان به چندین تقویم ،مناسبت تاریخی دارند و با اینکه بر اساس کتاب بیان علیمحمد باب ،تقویمی من در آوردی بوجود آورده که نامش را تاریخ بدیع نامیده است و ایام سال و روز ماه را تقسیم بندی بدون قاعده و طبق میل خود انجام داده اند به طوریکه طبق این تقسیم در انتهای سال پنج روز اضافی میماند و برای این پنج روز هیچ حکمی ندارند.

3
صفحه 3 از 5