شرحی بر مضرات شبکه های اجتماعی واتس آپ،وایبر و …

شرحی بر مضرات شبکه های اجتماعی واتس آپ،وایبر و …

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۴
امتیاز این گزینه
(7 آرا)

اخیرا استعمارگران و استبداد غرب گرا , با راه اندازی شبکه های اجتماعی گوناگون سعی در وارد ساختن هجمه های سنگین تهاجمات فرهنگی خویش , به خصوص برپیکره کشورهای اسلامی دارند.

 

شبکه های اجتماعی نظیر واتس اَپ,وایبر,تانگو,بی تاک,وی چت,لاین و….تلاش میکنند تابا تاثیر بر ایدئولوژی افراد جامعه موردهدف , به مرور زمان جهان بینی آنان را نیز مورد حمله قرار داده و با جایگزین کردن فرهنگ غربی وضد دینی ,فرهنگ غنی ایشان را درتزلزل وسقوط محض جای دهند.

شایدنوشتن در این باب مقالات وکتب قطوری را خواستار است که در این مقال نگنجد.این حقیر ازباب وظیفه وبعنوان یک تکلیف دینی وشرعی برخویش فرض واجب دانستم تا برخی آسیب های اجتماعی که حاصل از مشارکت در سایتها وشبکه های به وجود آمده است را متذکر گردم تا خانواده های عزیزواصیل وهموطنان وهمشهریان گرامی بیش از پیش مواظب این پدیده نو ظهور وشوم اجتماعی برای خویش وفرزندان خویش باشند.

در زمانهای ماضی اگردختر وپسری ازیک خانواده ازخانه بیرون می رفتند پدرومادر نگران شده ودلواپس فرزندان بودند اما اکنون باشیوه های جدید وهدفمند فرزندان وخانواده هاتحت حمله استبدادغرب وغرب گرایان لائیک هستند هم اکنون فرزند خانواده در خانه واز طریق اینترنت وماهواره وگوشی موبایل خود ,می تواند در جهان سیرکرده واز خانواده,خویش ودین وفرهنگ خود فاصله بگیرد وچه بسا هویت خودرا فراموش کرده وطعمه تهاجم فرهنگی دشمنان قسم خورده ایران اسلامی شده وتغیر هویت وفرهنگ دهد.

شبکه های اجتماعی اخیرا پررنگ در گوشی های موبایل جلوه گری می کنند واغلب اجتماع خصوصا جوانان در عضویت حداقل یک شبکه می باشند.شاید عده ای به ظاهر باسواد ومثلا تحصیلکرده ایراد وارد کرده وترقی وپیشرفت ودهکده جهانی را مثال آورده واز مشارکت دراین شبکه ها دفاع جانبدارانه کنند.اما ای کاش از طریق این شبکه های نوظهور آیات قرانی,احادیث وروایات پیامبران وائمه اطهار (ع)وفرهنگ اصیل ایران اسلامی حشرونشر پیدا میکرد.که متاسفانه بابررسی ونگاهی علمی وحساب شده کاملا مشهود است که بیش از حدود ۵۰% ازموجودیت این شبکه ها به طنزهای هدفدار,شوخی های بی معنی ,وعکسها وفیلم های غیرمتعارف وترانه های غربی وابسته است.

البته توضیح خواهم داد که بعضا اگرمباحث علمی نیز ردوبدل می گردد آسیب خاص خود را برجامعه هدف برجای می گذارد.آنهایی که دراین شبکه ها عضویت دارند یا بصورت انفرادی ویا گروهی خویش راسرگرم میکنند برخی شبکه ها مخاطبین گوشی تلفن شخص را عضویت داشته وبعضی دیگر بطور ناشناس عضو گیری می کنند که خطر وآسیب دسته دوم به مراتب بیشتر احساس میگردد.بعضی از خانواده ها ویاجمع دوستان ویا جمعی از همکاران یک اداره ویا شرکت و…گروه تشکیل داده ومراودات خویش را درقالب گروه پیگیری می کنند.

بعضی از مشترکین گروه ها حتی اسم شبکه اجتماعی که درآن عضویت دارند رانمی توانند در تلفظ صحیح بیاورند خود شنیدم که شبکه واتس اَپ را واستاپ نام می برد.حال کسی سواد نداشته وکم سواد است وقتی با این طرز تفکر عضویک شبکه گردد خود حدس بزنید گردانندگان این شبکه ها چه آثار مخربی را برزندگی اجتماعی وشخصی این چنین عضوی برجا میگذارند.یکی از آسیب های جدی درزمان حال اینست که بعضی اعضاء ویا اغلب کسانی که در این شبکه ها عضویت دارند ادعای باسوادی می کنند واین به خودی خودخطرناک است چه رسدبه اینکه این افرادبه ظاهر باسوادتحت الشعاع اهداف شوم وپلید این شبکه هانیزقرارگیرند.

بابررسی که انجام داده ام درتشکیل گروه ها دیده ام که قطعا خوانندگان تیز بین وظریف الهوش تائید میکنند,دربعضی گروه ها اعضاءکم کم بادیدن عکسها وفیلم های مبتذل از گروه جدا می گردند .کسانی که علی الظاهر دم ازسواد زده ودرگروه ها اظهارفضل می کنند ازخویش هیچ ندارند برای خالی نبودن عریضه از اینترنت ویاکتب ویامقالات ومجلات کپی برداری کرده وبه اسم خوددرگروه مشارکت میکنند.

بعضا درگروه ها کشمکش هایی بوجود می آید که ناشی ازاین کم سوادی هاست درگروه ها سعی میکنند برافکارهمدیگر تاثیر بگذارند.یا دنبال دوست یابی هستند یا عضوی رامورد هجوم قرارداده ومثلا باروشنفکر جلوه دادن خویش که مطلب ازدیگران می دزدند فضای مجازی را تبدیل به صحنه دعواودرگیری وجبهه گیری میکنند ویا باعوام فریبی قصد نفوذ درشخصیت وزندگی شخصی اعضاء کرده وسلاطین گروه ,خویش نیز ازاینکه دربازی تهاجم فرهنگی افتاده اند بی اطلاعند.

دیده شده زن تحت تاثیر گروه ازشوهرجداشده وشوهر با تاثیری که نوشته های هدفمند ویا بی هدف بروی گذارده اند نسبت به زن وفرزند بی خیال شده ودرزندگی شخصی دچارتزلزل گردیده است .ناگفته نماند اندیشمندان وتیزهوشان دین دار وخداترس هم دراین وادی حضوردارند که جای بسی شکر است بانشرآثارشهدای عزیز ویا تحت عناوین فرهنگی واسلامی کارکرده وگروه دارند وانشاءا.. روزی برسد تمام ایرانیان از این شبکه ها ، امام زمان پسند استفاده کنند به امید روزی که روی تمام این شبکه ها مخابره گردد آقا آمد..هدف از طرح این مکتوب آسیب شناسی بخش منفی ومورد هدف دشمنان ایران واسلام است.

افراد با گذاشتن نظریه های غرب گرایانه درگروه مثلا احساس بزرگی وسواد می کنند وازآسیب وارده بی خبرند زیرا طرح یک نظریه باید بجا وهدفمند باشد هرکسی از نظریه به اشتراک گذارده شده توسط دیگرعضو برداشت شخصی کرده وخوانندگان عزیز خودتان تصورکنید اگرازیک نظریه صدها وهزاران برداشت شخصی شود اصل وپایه نظریه آن نظریه پرداز با برداشت های شخصی از چهره واقعی دورشده وبرداشت شخصی وغیرعلمی برای افراد وپیاده کردن آنچه شخص با اندیشه وفکر خود ازنظریه دارد می تواند زندگی وخانواده وروان شخص واشخاص افراد عضو را متزلزل وبه بی هویتی بکشد .

دوستان وهمشهریان گرامی وخانواده های عزیز که هرآن ممکن است دختر وپسرمن وشما با مشارکت وعضویت دریک یا چند شبکه اجتماعی که اخیرا فضای مجازی پر کرده تحت تاثیر افکار شوم واسلام ستیز سردمداران بی دین جهان امروزی قرار بگیرند واز هویت ایرانی وفرهنگ اصیل وغنی اسلامی دورشوند .

هیچ کس باعلم وعلم اندوزی وبه روز شدن مخالف نیست وچه بسا دردین هم تاکید موکد شده ونقل و روایات فراوانی درکسب دانش آمده است درقرآن کریم هم اشارات متعددی در تحصیل علم ودانش گوشزد شده ولی چه خوب است ابزار علمی وامکانات ورفاهیات موجود امروزی درچارچوب اخلاق ناب اسلامی هدایت شودواگر اینترنت وماهواره وشبکه های اجتماعی هستند باهوشیاری از آن استفاده کنیم ودرراه هدف وهویت وفرهنگ ناب اسلامی گام برداشته وبهره بریم نه چشم برواقعیات بسته وبادست خود ,خویش وفرزندان وخانواده خود را طعمه افکار فریب , غربیان ودشمنان اسلام کنیم.

پدرومادرگرامی مواظب فرزندان خود باشید وهمیشه ومدام دریچه گوشی تلفن همراه فرزندمان را مواظبت کنیم که ازآن به نیستی وسقوط نرود./حسین برشان

 

6 نظر

 • لینک نظر آقا بهروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۰ نوشته شده توسط آقا بهروز

  مرسی عالی بود

 • لینک نظر کسرا سه شنبه ۰۴ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۳ نوشته شده توسط کسرا

  سلام..با تشکر از اطلاع رسانیتون..
  چرا نرم افزار "به ظاهر اجتماعی"رو توی سایتتون قرار نمیدید؟؟؟
  برنامه ایست برای افشای هویت برخی شبکه های اجتماعی!!

 • لینک نظر بصارتی يكشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۹ نوشته شده توسط بصارتی

  سلام این شبکه ها میتوانندجای خوبی برای ترویج درست دین باشد یا بالعکس ضددین .بارها دراینطور جاها بحثهای داغی داشته ایم وانشالله که راهی گشوده باشدولی واقعیت بگم از زنان ومردان کشورم میترسم که اینهمه بی حیایی وبی پروایی در محیطی که ناشناس هستندبروز میدهند نگاهم خیلی نسبت به همه بد شده است مدام میگویم یعنی این شخص هم یکی ازهمانهایی است که اینهمه بی پروا مسائل مختلف رابیان میکند.وزنان کشورمن که همه حجابشان را باد برده است.خلاصه خیلی مایه تاسفه

 • لینک نظر بنده شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۵:۲۵ نوشته شده توسط بنده

  سلام
  1-باید ارزش وقت و عمر را به مردم یاداوری کرد
  2-باید نرم افزار های اجتماعی داخلی تولید و توزیع نمود
  3-مضرات شبکه های اجتماعی خارجی به صورت مستدل و بررسی کارشناسان مثل دکتر عباسی و رائفی پور و ... که تسلط در این حوزه دارند برای مردم شرح و نمایش داده شود
  4- زیبایی های اسلام و دین مداری بیشتر در جامعه تشریح و بیان شود(احکام و دستورات دین از جنبه پزشکی و روانشناسی و نجوم و ...)
  خداوند آخر و عاقبت ما رو به خیر کند

 • لینک نظر حامد جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۴ نوشته شده توسط حامد

  سلام دوست عزیز
  من با حرف ها شما کاملا موافق هستم و در زندگی عملی خود سعی در اجرای درست آن ها هستم ولی ما بعنوان یک معتقد باید طوری رفتار کنیم که مخاطب ما فراری نشود.ما آمده ایم تا شرایط را برای ظهور فراهم کنیم پس یک روش ما این است که مخاطب را دچار چالش کنیم با استفاده از سوال!
  شما در متن از اسلام بصورت جانبدارانه ای دفاع کردی، این که حقیقت این است شکی در آن برای من نیست اما طبق همان روش بالا بهتر آن است ما جانبدار نباشیم تا ذهن مخاطب درگیر تضاد ظاهری نشود.

 • لینک نظر محمدرضا گلمحمدی سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۲ نوشته شده توسط محمدرضا گلمحمدی

  واقا ممنون من باخواندن این مطالب خیلی هوشیار شدم ی پیشنهاد دارم چرا این مطالب را داخل همین شبکه های اجتماعی به صورت وصیع ارجاع نمیدید

نوشتن نظر

طرح روز

جستجو

جدیدترین نظرات

اوقات شرعی