معروفترین مسیحیان صهیونیست: پت رابرتسون
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار آخرالزمان»معروفترین مسیحیان صهیونیست: پت رابرتسون

معروفترین مسیحیان صهیونیست: پت رابرتسون

سه شنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۰۶
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

پات رابرتسون:
وى يكى از رهبران با نفوذ ايوانجليست ها در آمريكاست که در 1930 متولد شد. او صاحب شركت تلويزيونى دينى «شبكه سخن پراكنى مسيحيان»است كه در سال 1961م در شهر ويرجينيا تأسيس شد که بعد از شبكه تلويزيونى CNN و ESPN Sports بزرگ ترين شبكه تلويزيونى در آمريكاست.

رابرتسون در سال 1989م يك سازمان فعال سياسى را با عنوان «ائتلاف مسيحيان براى آمريكا» تأسيس نمود كه وظيفه آن جلب آراى مردم در انتخابات براى حزب جمهوريخواه است. وى در انتخابات رياست جمهورى سال 1988م يكى از كانديداهاى حزب جمهوريخواه بود و سه ميليون نفر از اعضاى حزب ياد شده از كانديدا شدن وى حمايت كرده بودند.

در آمريكا 55 ميليون نفر از سياستهاى «ائتلاف مسيحيان براى آمريكا» حمايت مى كنند و رأى آنها براى پيروزى كانديدهاى حزب جمهوريخواه نقش حياتى دارد. اعضاى شوراى مركزى اين ائتلاف 40 درصد اعضاى «شوراى ملى حزب جمهوريخواه» را تشكيل مى دهند.

رابرتسون براى تربيت مبلّغان مسيحى دانشگاهى در ويرجينيابيچ به نام «دانشگاه ريجنت» تأسيس كرده است كه در آن بيش از سه هزار دانشجو تحصيل مى كنند. شبكه «سخن پراكنى مسيحيان» متعلق به وى از چهار ايستگاه تلويزيونى و پنج ايستگاه راديويى برنامه هاى دينى خود را شبانه روز پخش مى كنند. برنامه هاى اين شبكه از ماهواره و كابل منتشر مى گردد. رابرتسون در برنامه هاى دينى دراين شبكه، از مسيحيان تقاضاى اعانه و كمك مالى مى نمايد. بودجه ساليانه اين شبكه 55 ميليون دلار است. اين شبكه از تمامى امكانات و تكنولوژى جديد به طور گسترده بهره مى گيرد و 1500 كارشناس كارمند اين شبكه است.

رابرتسون در معادن طلا در ليبريا و معادن الماس كنگو كينشاسا سرمايه گذارى وسيع كرده است. تنها در سال 2000م، 60 ميليون دلار درآمد شخصى داشته و اكنون ثروتمندترين كشيش در جهان شناخته مى شود.
رابرتسون بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 اظهار داشت كه مسيح آمريكا را به سبب افزايش گناه در جامعه عذاب نموده است. وى به شدت مخالفت جنبش فمنيسم است و آن را باعث افزايش سقط جنين و روى آوردن زنان به جادوگرى و خرافات و هم جنس بازى مى داند. بعد از اينكه سه تن از قضات ديوان عالى آمريكا به طرفدارى و حمايت از هم جنس بازى در ماه مى سال 2000م رأى صادر كرده بودند او براى عزل اين سه قاضى تبليغاتى گسترده را با عنوان «عمليات براى آزادسازى ديوان عالى» آغاز نموده است. وى در كتاب معروف سلطنت سرى اعلام مى كند كه رأى ديوان عالى كشور كه مخالف قوانين و ارزشهاى مسيحيت باشد واجب الاطاعة نيست.

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی