توليد واكسن‏ هاى خوراكى براى عقيم ‏سازى‏
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار آخرالزمان»توليد واكسن‏ هاى خوراكى براى عقيم ‏سازى‏

توليد واكسن‏ هاى خوراكى براى عقيم ‏سازى‏

يكشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

اگرچه واكسيناسيون با سوزن، شكل مشهود اين كار است، امّا فناورى جديدى با حمايت‏ هاى مالى «بنياد راكفلر» ابداع شده است. به نوشته نشريه هندى «مديكال مايكروبيولوژى»، واكسن‏ هاى خوراكى، پذيرش اجتماعى بيشترى از بديل‏ هاى سوزنى خود خواهند داشت؛ به عبارت ديگر، مردم در مقابل خوردن يك موز معمولى در مقايسه با فرورفتن يك سوزن به بازويشان، مقاومت كمترى خواهند كرد. اين نشريه خاطرنشان مى‏ كند كه فناورى واكسن‏ هاى خوراكى جديد، مى‏ تواند اهداف دوگانه‏ اى براى كنترل باردارى نيز داشته باشد. اين نشريه مى‏ نويسد: واكسن‏ هاى خوراكى به عنوان يك سيستم انتقال واكسن، كم‏ هزينه‏ تر، با مصرف ساده‏ تر، نگهدارى آسان‏ تر و برخوردار از مقبوليت اجتماعى بيشتر، مزاياى عمده‏ اى دارند ... انواع سيستم‏ هاى انتقال به‏ كارگرفته شده‏ اند. در ابتدا، اين‏طور فكر مى‏ شد كه واكسن‏ها فقط براى جلوگيرى از امراض مسرى، مفيد هستند؛ امّا هم‏ اكنون آنها
مصارفى چون پيش‏گيرى از بيمارى‏ هاى خود مصونيتى، سقط جنين، كنترل باردارى و غيره نيز يافته‏ اند

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی