پیوند نیکان

پیوند نیکان

شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۸
امتیاز این گزینه
(1 رای)

كابين دختر پيغمبر(ص) چهارصد درهم يا اندكی بيشتر يا كمتر بود. همين و همين و بدين سادگی نيز پيوند برقرار گرديد. اين پيوندی مقدّس است كه بايد دو تن شريك غم و شادی زندگانی يكديگر باشند. كالايی به فروش نمی‌رفت تا خريدار و فروشنده بر سر بهای آن با يكديگر گفت‌وگو كنند.

زره، پوست گوسفند يا پيراهن يمانی هر چه بوده است، به فروش رسيد و بهای آن را نزد پيغمبر(ص) آوردند.رسول خدا(ص) بی آنكه آن را بشمارد، اندكی از پول را به بلال داد و گفت: «با اين پول برای دخترم بوی خوش بخر!» سپس مانده را به ابوبكر داد و گفت: «با اين پول آنچه را دخترم بدان نيازمند است، آماده ساز.» عمّار، ياسر و چند تن از ياران خود را با ابوبكر همراه كرد تا با صلاح‌ديد او جهاز حضرت زهرا(س) را آماده سازند. فهرستی كه شيخ طوسی برای جهاز نوشته، چنين است:

پيراهنی به بهای هفت درهم، چارقدی به بهای چهار درهم، قطيفه مشكی بافت خيبر، تخت خوابی بافته از برگ خرما، دو گستردنی (تشک) كه رويه‌های آن كتان ستبر بود؛ يكی را از ليف خرما و ديگری را از پشم گوسفند پر كرده بودند، چهار بالش از چرم طائف كه از اذخر  پر شده بود، پرده‌هايی از پشم، يك تخته بوريای بافت هجر، آسيای دستی، لگنی از مس، مشكی از چرم، قدحی چوبين، كاسه‌های گود برای دوشيدن شير در آن، مشكی برای آب، ظرفی قیراندود، سبويی سبز، چند كوزه گِلی.

چون جهاز را نزد پيغمبر(ص) آوردند، آن را بررسی كرد و فرمود:
«خدا به اهل بيت(ع) بركت دهد.»
هنگام خواندن خطبه زناشويی رسيد:
«سپاس خدايی كه او را به نعمتش ستايش كنند و به قدرتش پرستش، حكومتش را گوش به فرمانند و از عقوبتش ترسان و عطايی را كه نزد اوست، خواهان و فرمان او در زمين و آسمان روان.
خدايی كه آفريدگان را به قدرت خود بيافريد و هريك را تكليفی فرمود كه در خود او می‌ديد و بر دين خود ارجمند ساخت و به پيغمبرش، محمّد(ص) را گرامی فرمود و بنواخت. خدای تعالی زناشويی را پيوندی ديگر كرد و آن را واجب فرمود. بدين پيوند،خويشاوندی را در هم پيوست و اين سنّت را در گردن مردمان بست.»

پيامبر(ص) فرمودند:
«اوست كه آفريد از آب، بشری را. پس گردانيدش نسبی و پيوندی و پروردگار تو تواناست.  همانا خدای تعالی مرا فرموده است كه فاطمه را به زنی به علی بدهم و من او را به چهارصد مثقال نقره به او به زنی دادم.
ـ علی! راضی هستی؟
ـ آری يا رسول الله...»

بدانید من فاطمه هستم

خرید از یاران شاپ  yon.ir/cdBLG

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی