موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان

ارسال انبیا(ع)، انزال کتب و جعل احکام مصونیّت‌بخش، خود حکایت از آن دارد که نه تنها خداوند کریم، طالب گذار سالم قایق و سرنشین قایق (نفس انسان) از رودخانة خروشان دنیاست؛ بلکه با این اقدام حکیمانه، مجال مصونیّت‌بخشی را هم به انسان داده است. این موضوع به این می‌ماند که همراه وسیلة تولید شدة یک کارخانه و در کارتن بسته‌بندی شده، دستورالعمل نحوة راه‌اندازی و استفاده از آن وسیله هم داده شده باشد تا مصرف کننده با آسودگی خاطر، از وسیلة دل‌خواهش استفاده کند.

انسان، مخلوقی دو وجهی است. نیمی ملکی و نیمی ملکوتی. اگرچه حقیقت انسان روحی و ملکوتی است؛ لیکن جسم چونان قایقی، او را از رودخانه پر تلاطم دنیا گذار داده و در ساحل برزخ پیاده می‌کند. درباره برزخ بیان شده که، عالم برزخ یا عالم قبر، در سیر و سفر انسان از دنیا به عالم عقبی، انتهای عالم دنیا و ابتدای عالم قیامت واقع شده است.

ابلیس، حسب سوگند خود در پیشگاه خداوند، از روی حسد و کین درباره آدم، گفته بود: «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ؛1 پس به عزّت تو سوگند كه همگی را جدّاً از راه به در می‏برم.»؛ از این رو ابلیس در کمین انسان نشست تا در هر لحظه، مجال نفوذ در مملکت وجودی او را بیابد.

«ای کمیل! هنگامی که شیطان در سینه تو وسوسه می‌کند، بگو پناه می‌برم به خدای قدرتمند از شرّ شیطان گمراه کننده و پناه می‌برم به محمّد پسندیده از شرّ آنچه تقدیر و حکم می‌شود و پناه می‌برم به خدای مردم از شر اجنّه و انسان‌ها همگی و صلوات بر پیغمبر و آل او می‌فرستم. کفایت می‌کند خداوند تو را از زحمات و آزار ابلیس و یاران او، اگرچه همگی مانند او می‌باشند.

ابلیس می‌گوید: من در پنج مورد، دیگر چاره و حیله‌ای ندارم که بتوانم بنی‌آدم را قبضه کنم و غیر این موارد، انسان‌ها در قبضة قدرت و وساوس من هستند:
1. کسی که با نیّت راست و درست به خداوند پناهنده شود و در تمامی کارهایش به خدا تکیه کند و به حبل او چنگ بزند؛
2. کسی که در طول روز و شب، ذکر مدام و توجّه مستمرّ به حق تعالی داشته باشد؛

برخی مبلّغان و معلّمان دینی، عموماً در وقت انذار و تبشیر و بیان اوامر و نواهی الهی، نتایج عمل به معروف و ترک منکر را معطوف به قیامت کبرا و در وقت حاضر آمدن انسان پای میزان عدل الهی می‌کنند، از این رو، مردم در اشتباه افتاده، اوّلاً از تأثیر اعمال معروف یا منکر در دنیا و مشاهدة نتایج عمل در همین دوران زندگی، غفلت می‌ورزند و ثانیاً از شکل‌گیری آینده (حیات جهنّمی یا بهشتی) در همین زمان و بر کشیدن غرفه‌های بهشتی یا درکات جهنّمی در همین دوران حیات بی‌خبر می‌مانند.

پیامبران و ائمه علیهم السلام پاکترین و برترین انسانهای هر دوره از حیات بشریت بوده اند که توفیق ابلاغ پیامهای خداوند را به مردم یافته اند. اگر پیامبران را فرماندهان سپاه دشمنان شیطان در هر دوره بنامیم سخن به گزاف نگفته ایم. 1 بدیهی است هرآنکه از فرمانده سپاه جدا شود یک نفر از دشمنان شیطان کم شده و هرآنکه با این فرمانده دشمن شود هم یک نفر از سپاه دشمنان کاسته شده هم یک نفر به سپاه دوستان و همراهان شیطان افزوده گشته و این حالت ثمر و نتیجه بهتر و بیشتری برای شیطان و همراهانش دارد.

شیطان به این هدف دست نمی یابد تا اینکه بتواند بر نفس فرد مسلط شده و هیمنه پیدا کند. طبیعتاً این سلطه و هیمنه تنها بر آنان که نفس ضعیف دارند ممکن می شود و مؤمن قوی الایمان با حفظ قوت ایمان خود می تواند از این دام برهد. قوت ایمان گاه در عرصه اعتقادات و مباحث نظری مصداق پیدا می کند و گاه در حوزه رفتارها. كياست مطرح شده در روایات، همان تقواي الهي، دوري از محرمات، اصلاح معاد و شناخت پیدا کردن انسان از عيوب خويش و غلبه بر هواي نفس خود است. وقتی انسان عاقل و نگهدارنده شهوت و عارف به خود و با اخلاص در اعمال و بصير و زيرك باشد شيطان از او دور بوده و توانايي هيمنه بر او را ندارد.

همان‌طور که از آیات کریمه و روایات ظاهر می‌شود، اهمّیت ذکر و تداوم بر ذکر الهی از اهمّیت منحصر به فردی، برخوردار است. به تعبیر دیگر، شیاطین در مواقع غفلت، انسان را صید می‌کنند. کما اینکه در روایت آمده که حتّی حیوانات هم وقتی از ذکر خدا غافل می‌شوند، دچار بلا یا صید صیّادان قرار می‌گیرند.

ایادی شیطان، واسپس ارسال انبیاء و انزال کتب آسمانی، در اوّلین فرصت مناسب، در ارکان اصلی نظام ارتباط‌گیری مؤمنان، دخل و تصرّف کردند. مناسبت‌ها را به هم ریختند، آداب و مناسک و شیوة انجام عبادات را دگرگون کردند. اذکار را جابه‌جا و در تعداد آنها تصرّف کردند و بدین ترتیب، مجال ارتباط حقیقی را از مسلمانان و مؤمنان گرفتند.

3
صفحه 3 از 5

جستجو

اوقات شرعی