موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان
موقعیت شما: موعود»صفحه مهدویت و آخرالزمان»موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان
آگهی
آگهی
سه شنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۱۲

بررسی جريان جديد مدّعی يمانی (احمدالحسن)

استعمارگران براى گسترش دامنه و حوزه قدرت خويش در سرزمين‌هاى اسلامى، هميشه اسلام ـ به ويژه شيعه ـ را مانع مهم دستيابي به اهداف خود يافته‌اند؛ از همين رو با بدعتگذاري و بنيان نهادن فرقه‌هاي ضاله و مذاهب ساختگي در برابر فرهنگ اصيل شيعي، زمينه سازي رشد و ترويج آن‌ها را در رأس برنامههاي شيطاني خود قرار دادند. تأسيس مذهب قادياني در پاکستان، بابيت و بهائيت در ايران، و وهابيت در عربستان، نمونه‌هايي از آن فرقه‌ها و جريانات ديني است.

مجموعه مربوطه مدّعیان مهدویّت

جستجو

اوقات شرعیاخبار مهدویت و جهان اسلام

اخبار آخرالزمان