موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان
موقعیت شما: موعود»صفحه مهدویت و آخرالزمان»موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان
آگهی
آگهی

سید سعید فیروز آبادی علاوه بر اینکه ترجمه آثار برخی از نویسندگان و فیلسوفان بزرگ مانند فریدریش نیچه، فرانتس کافکا و یوهان ولف گانگ فون گوته را بر عهده داشته است، بخشی از کارنامه خود را هم به ترجمه قرآن مجید اختصاص داده است. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است: با توجه به فعالیت گسترده گروه های تندرو هیچ زمانی مانند امروز به ترجمه های خوب نیاز نداشتیم، تا خودمان براساس عقایدمان تصویری از اسلام ارایه کنیم؛ ما نباید هیچ وقت از یاد ببریم که هدف اصلی قرآن دعوت به زندگی، صلح و فراخواندن مردم کنار یکدیگر است.

مجموعه مربوطه دین و اندیشه

جستجو

اوقات شرعیاخبار مهدویت و جهان اسلام

اخبار آخرالزمان